Święci na czas epidemii

Przypominamy naszym czytelnikom kolejną grupę orędowników - świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze, pochodzących i związanych ze Śląskiem.

Święci na czas epidemii   Fresk nad ołtarzem przedstawiajacy obronę Holeszowa przed Lisowczykami procesja z Najświętszym Sakramentem. Henryk Przondziono/ Foto Gość

Św. Jan Sarkander (1576-1620)

Jest patronem dobrej spowiedzi. Nie zdradził jej tajemnicy mimo brutalnych tortur.

Urodził się w Skoczowie. Z powodu śmierci ojca, jego rodzina przeniosła się z Księstwa Cieszyńskiego na Morawy. Ukończył niższe studia w kolegium jezuickim w Ołomuńcu, a później kontynuował naukę w Pradze.

22 marca 1609 roku przyjął święcenia prezbiteratu. Wyświęcony w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Brnie. W 1616 roku został proboszczem w parafii św. Anny w Holeszowie. Kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia, z uwagi na lokalne nasilenie konfliktów na tle religijnym, parafianie przekonali ks. Jana do wyjazdu. Udał się wtedy na pielgrzymkę do Częstochowy. Ponieważ jego rezygnacja z funkcji proboszcza nie została przyjęta, wrócił.

W 1620 r uchronił Holeszów przed atakiem lisowczyków, wychodząc im naprzeciw z procesją z Najświętszym Sakramentem. Został przez to oskarżony o sprowadzenie polskich wojsk na Morawy. Jak dowód spisku wskazywano jego podróż do Częstochowy. Szczegóły, zdaniem oprawców, miał ustalać z baronem Lobkovicem, namiestnikiem Moraw. Św. Jan zdecydowanie bronił tajemnicy sakramentu i znosił okrutne tortury – m.in. rozciąganie i przypalanie. Zamęczony na śmierć, zmarł 17 marca.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Sarkandra

Boże, Ty dałeś świętemu Janowi stałość w wyznawaniu prawdziwej wiary i w dochowaniu tajemnicy spowiedzi, spraw, aby we wszystkich przeciwnościach umacniał nas jego przykład i wspierała jego pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na następnej stronie kard. August Hlond

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..