Święci na czas epidemii

Przypominamy naszym czytelnikom kolejną grupę orędowników - świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze, pochodzących i związanych ze Śląskiem.

Święci na czas epidemii   Ksiądz Franciszek Blachnicki. Henryk Przondziono/ Foto Gość

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Jeżeli chorobę alkoholową można by uznać za zarazę w komunistycznej Polsce, to ks. Franciszek Blachnicki był jednym z tych, którzy świetnie dawali jej odpór.

W czasie II wojny światowej został skazany na ścięcie gilotyną (podobnie jak ks. Macha) i oczekując na wykonanie wyroku, przeżył radykalne nawrócenie.

W 1957 roku zorganizował Krucjatę Wstrzemięźliwości – ruch społeczny, którego zadaniem było przeciwdziałanie alkoholizmowi. Od 1963 roku zaczął tworzyć ruch oazowy. Było to bezprecedensowe zjawisko, które wywarło znaczący wpływ na młodzież, a potem całe rodziny w Polsce i poza granicami kraju. Ruch Światło-Życie kształtował postawy wielu w czasach, gdy programowo młodzi mieli być poddawani laicyzacji.

Co ciekawe, ks. Blachnicki jeszcze jako diakon przekonywał o potrzebie szerokiego edukowania w zakresie potrzeby abstynencji. W polemice ze Stanisławem Stommą, redaktorem naczelnym „Znaku”, argumentował, że całkowite wyrzeczenie się alkoholu powinno być motywowane troską o słabszych i jest wyrazem dojrzałości.

Wszystkie dzieła tego śląskiego kapłana zaciekle zwalczali komuniści, którzy po wybuchu stanu wojennego wystawili za nim list gończy.

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ............., o którą najpokorniej proszę. Amen.

Kolejne sylwetki zaprezentujemy wkrótce

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..