Protest dyrektora Caritas

kc /caritas.gliwice.pl

publikacja 03.08.2014 00:01

Ks. Rudolf Badura, dyrektor Caritas gliwickiej wystosował skargę do Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Protest dyrektora Caritas

To kolejne pismo w sprawie Stacji Opieki Caritas, przygotowane po nieskutecznych dwóch wcześniejszych odwołaniach do NFZ w Katowicach.

„Od 1 lipca br. decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach – Caritas Diecezji Gliwickiej została pozbawiona kontraktu na opiekę pielęgniarską w domu pacjenta. Większość chorych będących pod naszą opieką znalazła się w bardzo trudnej sytuacji; placówki Caritas stanęły przed widmem likwidacji, a jej pracownicy - przed możliwością utratą pracy” - czytamy na stronie internetowej Caritas gliwickiej,  gdzie można zapoznać się z pełną treścią skargi wraz z uzasadnieniem.

Skarga dotyczy naruszenia przez Prezesa NFZ prawa ubezpieczonych do wyboru świadczeniodawcy, działania na szkodę standardów pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domach pacjentów przez tryb postępowania konkursowego oraz działania na szkodę przedsiębiorcy poprzez przewlekłe prowadzenie postępowań konkursowego i administracyjnego. Caritas złożyła równocześnie wniosek o wzmocnienie praworządności i zapobieganie nadużyciom w realizowaniu kontraktów na pielęgniarską opiekę długoterminową na terenie działania Śląskiego NFZ po 1 lipca br.

Na ten temat: