Nowy numer 17/2024 Archiwum

Diecezja gliwicka. Dodatkowe wytyczne w sprawie sprawowania sakramentów podczas epidemii

Biskup gliwicki podaje uzupełnienie do obowiązującego dekretu z 25 marca br. Wytyczne dotyczą m.in. przeniesienia terminów bierzmowań oraz I Komunii Świętej.

Podajemy pełną treść ogłoszonych decyzji:

W związku z trwającym stanem epidemicznym i wprowadzonymi przez władze Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie naszego kraju, ograniczeniami, w diecezji gliwickiej utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku, które uzupełniam jak poniżej:

I. Sakrament chrztu św.

  1. W trakcie sprawowania sakramentu należy bezwzględnie zachować zasadę obecności 5 osób nie licząc szafarza sakramentu
  2. Jeżeli w danym dniu zaplanowano kilka chrztów, należy je tak zaplanować, aby każdy sprawowany był osobno, z zachowaniem podanej wyżej zasady bezpieczeństwa.
  3. Do sprawowania sakramentu należy zawsze używać tylko nowo poświęconej wody chrzcielnej.
  4. Jeżeli nie ma zagrożenia życia dziecka, należy sugerować rodzicom dziecka, by sprawowanie sakramentu odłożyć na czas po pandemii.

II. Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne oraz Pierwsza Komunia Święta i pierwsza spowiedź dzieci

            Udzielanie sakramentu bierzmowania oraz kontynuacja przerwanej wizytacji kanonicznej, zostaną wznowione po 31 sierpnia br. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany i podany do wiadomości po złagodzeniu ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe.

            Te same ograniczenia czasowe dotyczą Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci, jednakże ostatecznie uzależnione to będzie od wznowienia zajęć w szkołach.

            Sposób i forma bezpośredniego przygotowania dzieci i ich rodziców do pierwszego sakramentu pokuty i pojednania dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej zostanie określone w specjalnej instrukcji przez sekcję szkolno-katechetyczną w terminie późniejszym.

III. Sakrament małżeństwa

Ze względu na stan epidemiczny duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny. Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczenie nupturientów o czasowym ograniczeniu ważności zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa polskiego.

W przypadku sprawowania tego sakramentu bezwzględnie należy przestrzegać przepisów władz państwowych co do ilości obecnych w kościele osób (nie więcej niż 5).

IV. Jak zaznaczono już wyżej, nadal w mocy pozostają postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku co do sprawowania Eucharystii, sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu namaszczenia chorych.

V. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy