Pytania o prawdę

Klaudia Cwołek

publikacja 01.10.2014 16:44

Wykład inauguracyjny na Politechnice Śląskiej wygłosił abp Wiktor Skworc.

Pytania o prawdę Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik podczas immatrykulacji studentów I roku Klaudia Cwołek /Foto Gość

Dziś w auli w Centrum Edukacyjno-Kongresowego rektor uczelni prof. Andrzej Karbownik zainaugurował 70. rok akademicki najstarszej  uczelni technicznej w województwie śląskim.  

Zaproszony do wygłoszenia wykładu abp Wiktor Skworc mówił o poszukiwaniu i różnych koncepcjach prawdy.

- Nie tylko Piłat pytał „cóż to jest prawda”. Pytało o to wielu myślicieli i chciało by się powiedzieć, że niestety, udzielało różne odpowiedzi - mówił metropolita katowicki.

Rozważając zagadnienie prawdy przedstawił różne jej koncepcje, wychodząc od klasycznej, czyli prawdy logicznej, która polega na zgodności myśli z rzeczami (veritas est adaequatio intellectus et rei).

Wyraził przy tym przekonanie, że pozwala ona zachować łączność z obiektywną rzeczywistością. Pod koniec wykładu abp Wiktor Skworc mówił o potrzebie przekonania o istnieniu Boga.

- Pozostaje mi życzyć całej społeczności akademickiej - profesorom i studentom - abyście z nieustającą pasją poszukiwali prawdy, zarówno o tym, co najważniejsze, jak i o tym, co po prostu ważne. Co stanowi przedmiot państwa badań i studiów - powiedział.

Podczas uroczystości studenci, którzy w procesie rekrutacji osiągnęli najlepsze wyniki złożyli ślubowanie i odebrali indeksy. Wręczono też odznaczenia i wyróżnienia. Dyplom honorowego profesora Politechniki Śląskiej otrzymał prof. Jerzy Suwiński z Wydziału Chemicznego.

W rozpoczynającym się roku akademickim na 50 kierunkach i 15 wydziałach Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu studiować będzie ok. 26 tys. studentów, z czego ok. 6 tys. na I roku.

Po inauguracji odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego kampusu przy ul. Akademickiej i boiska piłkarskiego na terenie miasteczka studenckiego, obok Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”.

Więcej o tych inwestycjach TUTAJ.

Pytania o prawdę   Inauguracja nowego roku akademickiego Klaudia Cwołek /Foto Gość