Księża dostaną nowe narzędzia rozwoju

Powstał Zespół ds. Formacji Stałej Duchowieństwa Diecezji Gliwickiej. Biskupom i księżom będą doradzać m.in. dwie świeckie kobiety – teolog i psycholog.

Dekrety nominacyjne na trzyletnią kadencję wręczył dziś w kurii bp Andrzej Iwanecki. Zespół to grupa osób, które zostały zaproszone przez biskupa gliwickiego do pomocy w organizacji i przeprowadzaniu formacji na różnych płaszczyznach – rozwoju osobistego, umiejętności pastoralnych, wzrastania duchowego. Na czele tego zespołu stoi wikariusz biskupi ds. formacji stałej duchowieństwa diecezji gliwickiej. Od kwietnia jest nim ks. dr Wojciech Maciążek, rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, który przejął tę funkcję po ks. dr Robercie Chudobie.

W skład zespołu wchodzą z urzędu wikariusz biskupi ds. formacji stałej, rektor lub wicerektor seminarium w Opolu, i diecezjalny ojciec duchowny. Z mianowania: prezbiterzy, osoby konsekrowane i świeccy ze względu na swoje kompetencje. Obecnie do tego grona zostało powołanych jedenaście osób (maksymalnie może być dwanaście) w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i kompetencjami i różnym statusem w Kościele. Świeccy członkowie to dr Magdalena Jóźwik, teolog, i Joanna Dyduch, psycholog. Obie pracują w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach i Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Duchowej „Źródło” w Gliwicach.

Posłuchaj, co ks. dr Wojciech Maciążek mówi o zespole:

ks. Wojciech Maciążek o powstałym Zespole ds. Formacji Stałej Duchowieństwa Diecezji Gliwickiej [GN]
Diecezja Gliwicka

Skład zespołu na kadencję 2024-2027: ks. dr Wojciech Maciążek, ks. Daniel Bembenek, ks. dr Rajmund Brol, ks. dr Robert Chudoba, Joanna Dyduch, dr  Magdalena Jóźwik, ks. Marek Ludwig, ks. dr Tomasz Przybyła, ks. dr Artur Sepioło, ks. Tomasz Wolnik, ks. Bernard Wróbel.

Księża dostaną nowe narzędzia rozwoju    Bp Andrzej Iwanecki wręcza dekret ks. Wojciechowi Maciążkowi. Ks. Marek Ludwig
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..