Życiorys nowego biskupa gliwickiego

Ks. prał. Sławomir Oder studiował i przez wiele lat pracował w Rzymie, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje. 28 stycznia papież Franciszek mianował go biskupem ordynariuszem diecezji gliwickiej.

Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 r. w Chełmży, w rodzinie Romualda i Teresy z d. Lewandowskiej. Wychowywał się razem z siostrą Izabelą i bratem Mirosławem. Od 1967 do 1975 r. kształcił się w szkole podstawowej. Następnie w 1975 r. rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, które zwieńczył świadectwem maturalnym w 1978 roku. W latach 1978-1983 podjął studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego.

W 1983 r. rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, którą kontynuował w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 r. uzyskał magisterium z teologii. 14 maja 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Mariana Przykuckiego w Pelplinie. Potem kształcił się dalej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, uzyskując w 1993 r. tytuł doktora obojga praw. Następnie ukończył kurs Roty Rzymskiej.

W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Natomiast od 1995 do 1998 r. pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym został później przewodniczącym. W 2013 r. został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

Ksiądz Oder był również postulatorem procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. W latach 1997-1999 postulował w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 - w sprawach beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II - Emilii i Karola Wojtyłów.

Przez wiele lat był zaangażowany duszpastersko, bowiem był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Labre w Rzymie oraz kapelanem wspólnoty sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Genui.

W 2019 r. powrócił do Polski, gdzie pracował duszpastersko przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu oraz został mianowany diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i sędzią w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej. W 2001 r. ks. Oder otrzymał tytuł prałata papieskiego, a w 2021 r. został ustanowiony kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Toruńskiej.

W 2015 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 28 stycznia br. papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..