Herb i zawołanie nowego biskupa gliwickiego

Na swoje motto biskup nominat Sławomir Oder wybrał słowa: „Quod dixerit facite”, nawiązujące do słów wypowiedzianych przez Maryję w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Tarcza herbu biskupa nominata Sławomira Odera podzielona jest na dwie części. W górnej znajduje się Baranek apokaliptyczny na błękitnym tle. Jest to nawiązanie do symbolu kapituły katedralnej toruńskiej, do której należał biskup nominat. Kolor niebieski odwołuje się także do miasta Torunia, którego chorągiew ma barwy biało-niebieskie.

Tarcza herbowa rozdzielona jest wąskim żółtym pasem, poniżej którego na czerwonym tle znajdują się postaci świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kolory żółty i czerwony związane są z barwami Rzymu – miasta, w którym ks. Sławomir Oder przebywał i pracował przez wiele lat. Apostołowie Piotr i Paweł są filarami Kościoła. To w pobliżu ich grobów biskup nominat posługiwał na rzecz Kościoła powszechnego i wikariatu rzymskiego. Święci Apostołowie Piotr i Paweł są także głównymi patronami diecezji gliwickiej i pod ich wezwaniem wzniesiona jest gliwicka katedra.

Zawołanie „Quod dixerit facite” jest nawiązaniem do słów Maryi z Kany Galilejskiej, zapisanych w Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Słowa te mają charakter maryjny, chrystocentryczny – wskazują na centralne miejsce Jezusa Chrystusa w historii zbawienia, a także eklezjologiczny – odnoszą się do Kościoła, który jest wspólnotą uczniów Chrystusa.

Autorem herbu jest ks. Antonio Pompili, heraldyk, wiceprezydent Istituto Araldico Genealogico Italiano.

Biskupi posługują się herbami, które wyrażają przesłanie nadane im przez tego, do którego herb należy. Nad każdą tarczą herbową znajduje się kapelusz w kolorze zielonym. W tym samym kolorze jest także sznur i dwanaście chwostów rozmieszczonych po sześć, po bokach tarczy herbowej w trzech rzędach. Za tarczą herbową znajduje się krzyż, który jest znakiem głoszenia Ewangelii, naśladowania Chrystusa i posługi apostolskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..