Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Działają ludzie, a nie struktury

Metropolitalne i diecezjalne dziękczynienie za posługę bp. Jana Kopca odbyło się ostatniego dnia roku w gliwickiej katedrze.

Uroczystą Eucharystię razem z jubilatem koncelebrowali 31 grudnia metropolita katowicki abp Wiktor Skworc i koadiutor abp Adrian Galbas, biskupi: Jan Wieczorek i Andrzej Iwanecki z Gliwic, Marek Szkudło, Adam Wodarczyk i Grzegorz Olszowski z Katowic, Rudolf Pierskała i Paweł Stobrawa z Opola oraz bp Andrzej Przybylski z Częstochowy. W trakcie uroczystości, po kazaniu, bp Jan Kopiec ogłosił zebranym w katedrze smutną wiadomość o śmierci papieża Benedykta XVI, co w szczególny sposób naznaczyło dalszą część modlitwy.

Biskup gliwicki już na wstępie zaznaczył, że ta liturgia mocno opiera się na symbolach, odnosząc to do zakończenia roku, które zawsze skłania do podsumowań. Natomiast na koniec Mszy św. powiedział: – Do rangi symbolu naszej Eucharystii tutaj urosła ta wiadomość, która w duchu wiary wszystkich nas umacnia i prowadzi. Zgromadziliśmy się wokół osoby już śp. Ojca Świętego. To on nadał sens temu naszemu świętemu zgromadzeniu, bo on był tym, który uobecniał Kościół swoją posługą, ale nade wszystko swoimi charyzmatami. I za to jestem Bogu wdzięczny, że tak ubogacił nas, ale i lekko zawstydził. Nikt z nas nie spodziewał się, że pierwszy nasz odruch modlitwy za śp. papieża Benedykta będziemy sprawowali tak uroczyście, i to w katedrze, jako reprezentacja całej metropolii – podkreślił.

Znał Górny Śląsk i jego mieszkańców

W kazaniu abp Wiktor Skworc przypomniał życiorys bp. Jana Kopca i świętowane w minionym roku jubileusze 50-lecia jego kapłaństwa i 30-lecia istnienia diecezji gliwickiej, a także obchodzoną 6 stycznia tego roku 30. rocznicę święceń biskupich. – W istniejącej od 30 lat strukturze metropolii i diecezji gliwickiej działają ludzie, działają wierni, działają ludzie ochrzczeni, bo same struktury nie działają – podkreślił. Odniósł się też do zdania, które jest mottem posługi biskupa Kopca. – Wybrał słowa: Crux Christi – spes nostra, wskazując, że jedynie krzyż Chrystusa może być naszą nadzieją ostateczną. Być może, studiując archiwalia i obserwując wartki nurt życia w zmieniających się szybko historycznych kontekstach, przekonał się o mądrości łacińskiego porzekadła Stat crux dum volvitur orbis – krzyż trwa, choć zmienia się świat. I tak było, jest i będzie. I w tych znaczonych krzyżem czasach dziękujemy jubilatowi za wskazywanie na znak krzyża jako źródła nadziei – powiedział metropolita katowicki. Wspominał szczególnie ostatnie lata, związane z diecezją gliwicką, ale też z całą metropolią górnośląską, a także ich współpracę w ramach Grupy Kontaktowej Episkopatów Niemiec i Polski oraz dorobek naukowy jubilata poświęcony historii Kościoła. – Jest naszą nie tyle powinnością, ile potrzebą serca, aby biskupowi Janowi serdecznie podziękować za lata wiernej służby Kościołowi na Górnym Śląsku w ramach jego dwóch diecezjalnych struktur – opolskiej i gliwickiej. Jako człowiek „z tej ziemi” czuł Górny Śląsk, znał losy jego mieszkańców, również z własnego doświadczenia, i duszpastersko reagował na zauważane i rozpoznane potrzeby, nie tylko religijnej natury – podkreślił.

Podziękowanie biskupowi gliwickiemu

W imieniu księży i wiernych diecezji przemówił ks. infułat Konrad Kołodziej, który 28 stycznia 2012 roku witał nowego biskupa gliwickiego podczas jego ingresu do katedry. Teraz podziękował mu za posługę biskupią w Kościele gliwickim w tym „trudnym i z różnych względów skomplikowanym czasie”. Przytoczył słowa modlitwy św. Teresy Benedykty od Krzyża, której bp Jan Kopiec jest wielkim czcicielem, razem z obecnymi w katedrze, powierzając jego osobę: „Bez zastrzeżeń i bez trosk/ składam mój dzień w Twoją dłoń./ Bądź moim Dzisiaj, bądź moim wiernym Jutrem,/ bądź moim Wczoraj, które przebyłam./ Nie pytaj mnie o drogi mej tęsknoty,/ jam jest kamieniem w mozaice Twej./ Ty złożysz mnie po prawej stronie,/ ja wtulę się w Twe dłonie”. Na zakończenie bp Jan Kopiec jeszcze raz nawiązał do niespodziewanej dynamiki spotkania w katedrze, którą naznaczyła wiadomość o śmierci Benedykta XVI. Intonując śpiew „Te Deum”, podkreślił, że jest on uwielbieniem Boga za życie zmarłego Ojca Świętego. – Piękne, wypełnione życie papieża seniora, który opuścił nas, Kościół i świat, zasługuje na to, by Bogu za niego dziękować. By On, Bóg, był uwielbiony przez swoje dzieła. Wszystkie jubileusze i rocznice z tego źródła Kościoła wypływają – zaznaczył.

Po Eucharystii w katedrze delegacje różnych środowisk i osoby chcące osobiście wyrazić swoją wdzięczność złożyły biskupowi życzenia i gratulacje. Tego dnia bp Jan Kopiec w związku ze śmiercią Benedykta XVI skierował do diecezjan odezwę, w której przypomniał jego życiorys, dorobek i pontyfikat. Podkreślił, że „całe swe życie – od pobożnego domu rodzinnego aż do ostatniego ziemskiego tchnienia – starał się budować na żywym, wewnętrznym zjednoczeniu z naszym Zbawicielem, którego poznawał swym umysłem, ale przede wszystkim wyznawał całym swoim trwaniem na ziemi i dążeniem do zjednoczenia z Nim”. Przypomniał, że niemal 10 ostatnich lat papież senior, po swojej rezygnacji, nadal nosił w sercu sprawy wspólnoty Kościoła. „Pamiętał o nas wszystkich, ogarniając swymi modlitwami cały Kościół i wszystkie jego potrzeby. Wzmagające się słabości i cierpienia fizyczne włączał w prośby o wzmacnianie sił duchowych wszystkich wierzących na całym świecie. Dziś on sam przeszedł już do błogosławionego pokoju” – napisał w odezwie biskup Kopiec. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy