Jedna konferencja - dwa nurty tematyczne

Monika i Aleksander Bańka poprowadzą spotkanie dla narzeczonych i małżeństw oraz dla wstawienników.

Konferencja odbędzie się 5 i 6 listopada w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Gwarek” w Ustroniu. Będzie przebiegała w dwóch nurtach: „Najcenniejsze relacje, czyli sposób na szczęśliwe życie w rodzinie” dla narzeczonych i małżeństw oraz „Etapy życia duchowego” dla osób, które chcą pogłębić życie modlitewne i dla wstawienników.

W pierwszym nurcie znajdą się takie tematy jak: bezpieczne przywiązanie jako fundament szczęśliwego życia człowieka (w oparciu o teorię przywiązania Johna Bowlby’ego); podstawowe potrzeby emocjonalne człowieka (priorytety rodzicielstwa); jak zaradzić nieszczęściu, czyli o toksycznych interakcjach; etapy życia małżeńskiego / etapy życia rodzinnego (gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?) i co zrobić, by bardziej pokochać (warunki szczęścia w małżeństwie, języki miłości).

W drugim nurcie uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z psychologicznymi i duchowymi aspektami chrześcijańskiej drogi do Boga. Ta część konferencji oparta będzie na klasycznym, zakorzenionym w duchowej tradycji Kościoła, podziale na etap oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, z akcentem na precyzyjne i wielowymiarowe omówienie uzdrawiającego i jednoczącego działania Boga w człowieku.

Podjęte zostaną m.in. kwestie roli emocji w relacji z Bogiem, porządkowania świata ludzkich przeżyć i potrzeb, a także zagadnienia dotyczące kluczowych duchowych procesów towarzyszących nawróceniu i pogłębianiu więzi z Bogiem. Znajdą się też tematy związane z rozwojem i dynamiką chrześcijańskiej modlitwy – zwłaszcza tych aspektów chrześcijańskiej medytacji, które stanowią wstęp i przygotowanie do kontemplacji

Aleksander Bańka jest dr. hab. filozofii i politologiem z Uniwersytetu Śląskiego, świeckim liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, odpowiada za organizację oraz prowadzenie Tyskich Wieczorów Uwielbienia, był delegatem Kościoła w Polsce na rozpoczęcie Synodu w Rzymie.

Monika Bańka jest pedagogiem i psychoterapeutą, kieruje zespołem osób zaangażowanych w pracę na rzecz rodziny, prowadzi konsultacje dla rodziców, rozmowy wspierające, psychoterapię indywidualną oraz dla rodzin i par, w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej odpowiada za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej.

Szczegółowe informacje o konferencji i zapisy na: www.inicjatywamissio.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..