Nowy numer 38/2023 Archiwum

Na Boży sposób

– Jako człowiek z tej ziemi czuł Górny Śląsk i jego mieszkańców i duszpastersko reagował na zauważane i rozpoznawane potrzeby – powiedział abp Wiktor Skworc o posłudze bp. Jana Kopca w diecezjach opolskiej i gliwickiej.

Z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa drugiego biskupa gliwickiego w katedrze odprawiona została uroczysta Msza św., podczas której dziękowano za 50 lat jego pracy związanej z różnymi obszarami życia Kościoła. – Nie ukrywam, że z ogromnym wzruszeniem staję dzisiaj tutaj, w gliwickiej katedrze, która od przeszło 10 lat jest także moim kościołem – powiedział na rozpoczęcie bp Jan Kopiec.

– Każdy z nas wie, że jubileusze służą przede wszystkim dokonaniu rachunku sumienia. O ile w młodszych latach wszystkie wydarzenia, nominacje to patrzenie w przyszłość, o tyle teraz trzeba coraz bardziej z przejęciem, by nie powiedzieć nawet z lękiem, rozliczać się przed samym sobą z tego, co już za mną. I co razem ze mną przeżywał najpierw Kościół opolski, a potem gliwicki – zauważył biskup Kopiec. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Franciszka Jopa 30 kwietnia 1972 roku w katedrze opolskiej. Z kolei sakrę biskupią – 6 stycznia 1993 roku w bazylice watykańskiej z rąk papieża Jana Pawła II. Jubilat zauważył, że to dwie ważne postacie w jego drodze kapłańskiej, których życiorysy również się splatają, ponieważ biskup Jop był współkonsekratorem ks. Karola Wojtyły na biskupa podczas uroczystości, która odbyła się w 1958 roku w katedrze wawelskiej.

Odpowiedzialny za diecezję

Razem z jubilatem Mszę św. w gliwickiej katedrze koncelebrowali m.in. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, oraz abp senior Damian Zimoń i abp koadiutor Adrian Galbas z Katowic, biskupi Andrzej Czaja i Paweł Stobrawa z Opola, bp Grzegorz Olszowski z Katowic oraz bp senior Jan Wieczorek i bp Andrzej Iwanecki, a także o. Alard Maliszewski OFM, nowy prowincjał franciszkanów prowincji św. Jadwigi Śląskiej z Wrocławia. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz międzydiecezjalnego seminarium duchownego w Opolu, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego oraz członkowie stowarzyszeń i bractw działających w diecezji. Arcybiskup Józef Kupny nawiązał w kazaniu do czytanego w liturgii fragmentu Dziejów Apostolskich opisującego powołanie pierwszych diakonów w niełatwej sytuacji podziału pomiędzy wspólnotami chrześcijan. Podkreślił, że apostołowie w rozwiązywaniu tych problemów naśladowali sposób działania Jezusa. – To niezwykle ważna podpowiedź dla współczesnych apostołów, kapłanów, biskupów, odpowiedzialnych za przewodniczenie konkretnym wspólnotom. Ich zadaniem jest nie tylko zażegnywać kryzysy, ale robić to na Boży sposób. Świat zapewne ma bardzo wiele pomysłów na sprawowanie urzędu kapłana, biskupa. Z różnych stron słyszymy podpowiedzi, w jaki sposób powinniśmy rozwiązywać kryzysy w Kościele. Oczywiście z tej odpowiedzialności nikt nas nie zwolni. Jednak przyjmując święcenia kapłańskie, sakrę biskupią, zobowiązaliśmy się, że będziemy to robić, naśladując Jezusa Chrystusa, mając świadomość Jego wsparcia, a równocześnie własnej niewystarczalności – zauważył metropolita wrocławski.

Praca naukowa

Przypomniał życiorys jubilata, zaznaczając, że równolegle z posługą duszpasterską podejmuje on odpowiedzialność za różne obszary życia Kościoła w ramach Konferencji Episkopatu Polski, a przede wszystkim prowadzi pracę naukową. Kilka lat po święceniach, w 1978 roku, ks. Kopiec rozpoczął studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie nauk pomocniczych historii (archiwistyki). Prowadził zajęcia z historii Kościoła w seminarium duchownym w Nysie, w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu (filii Wydziału Teologicznego KUL), a także w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie. W latach 1982–1984 pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, a w roku akademickim 1985–1986 był jego wicerektorem. Wcześniej, w roku akademickim 1984–1985, prowadził kwerendę w Archiwum Watykańskim, pogłębiając studia z archiwistyki kościelnej w Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica. W 1986 roku został dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Opolu. Z chwilą utworzenia w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Teologicznym rozpoczął pracę w tamtejszej Katedrze Historii Kościoła i Patrologii, gdzie pełnił też obowiązki kierownika. Biskup Jan Kopiec jest profesorem doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. W 2008 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jego dorobek naukowy to 15 prac zwartych, 560 artykułów naukowych oraz ponad 260 tekstów popularnonaukowych.

Metropolitalna świadomość

W życzeniach składanych jubilatowi abp Wiktor Skworc odniósł się do ich współdziałania w ramach metropolii. – Od początku w duchu życzliwej współpracy staraliśmy się budować metropolitalną świadomość i wspólnotę poprzez organizowanie wspólnych uroczystości i przez dar wzajemnej obecności w naszych diecezjach. Ważna była również metropolitalna, wspólnotowa refleksja nad problemami społecznymi, a wśród nich ekologicznymi i religijnymi Górnego Śląska, naszej małej ojcowizny – powiedział. Podziękował za pracę biskupa Kopca w ramach dwóch struktur – diecezji opolskiej i gliwickiej. – Jako człowiek z tej ziemi czuł Górny Śląsk, jego mieszkańców i duszpastersko reagował na zauważane i rozpoznawane potrzeby nie tylko religijnej natury – podkreślił. Zaznaczył, że największą wartością tej współpracy była wspólna modlitwa w katedrach i maryjnych sanktuariach – Matki Bożej Pokornej w Rudach oraz Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Biskup Andrzej Iwanecki, przemawiając w imieniu wszystkich księży i wiernych diecezji gliwickiej, przypomniał, że jubilat jako motto życia kapłańskiego wybrał przed laty słowa: „W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”, zaczerpnięte z hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”. – Wyrażały one wielkie zaufanie do Jezusa, który go wybrał, przysposobił, konsekrował na pasterza w swoim Kościele. Wyrażały one zarazem pragnienie oddania całego swojego życia, by spełniło się na chwałę Boga. Przez 50 lat jako prezbiter, przez prawie 30 lat jako biskup służy Jezusowi Chrystusowi, udzielając sakramentów świętych i głosząc Boże słowo. Tak jak kapłaństwo jest tajemnicą dla człowieka, który został nim obdarowany, tak samo niepoliczalne są dary i łaski, które stały się udziałem wiernych Kościoła przez tę długą służbę kapłańską biskupa Jana – powiedział bp Iwanecki. Po zakończonej modlitwie bp Jan Kopiec odbierał życzenia od obecnych w katedrze gości oraz przedstawicieli różnych środowisk diecezji gliwickiej, a także spoza niej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast