Nowy numer 48/2020 Archiwum

Górny Śląsk do rewitalizacji. Co po kopalniach?

W kopalni „Guido”, 320 m pod ziemią, parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy i badacze rozmawiali o transformacji zdewastowanych terenów górniczych.

W spotkaniu wzięli udział m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister środowiska i główny geolog kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek oraz władze samorządowe, przedstawiciele związków zawodowych, instytutów naukowych i organizacji pozarządowych. W możliwie najbardziej odpowiednim do tego miejscu rozmawiali o projektach mogących wspomóc transformację regionów górniczych, w związku z dotyczącą tej kwestii inicjatywą Komisji Europejskiej, oraz o identyfikacji samych projektów na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Jak zapowiedziała przewodnicząca sejmowej komisji ds. UE (w ramach której działa ww. podkomisja) poseł Izabela Kloc, jej członkowie zwrócą się do rządu z postulatem powołania spółki zajmującej się rewitalizacją i rekultywacją terenów zdegradowanych.

Problem ten obserwowany jest szczególnie w regionach górniczych i dotyczy nie tylko gruntów zniszczonych bezpośrednio lub pośrednio działalnością kopalń, ale również gospodarki odpadami czy zanieczyszczenia powietrza. Przewodnicząca komisji zaznaczyła, że powołanie „operatora rewitalizacji” jest szczególnie istotne w kontekście przygotowań do realizacji w woj. śląskim projektów w ramach unijnej platformy wsparcia regionów górniczych w okresie transformacji.

Są pomysły i są zaniedbania

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć trzech głównych obszarów: restrukturyzacji regionów górniczych, prac badawczo-rozwojowych w zakresie czystych technologii węglowych oraz zagospodarowania terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń tak, aby możliwe było posadowienie tam innych, przyszłościowych z punktu widzenia regionów i miejsc pracy gałęzi przemysłu. – Rzeczywiście dzisiaj pewną trudnością jest koordynacja tych działań rewitalizacyjnych. Instytucji zaangażowanych w ten proces – od Skarbu Państwa po jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze, stronę społeczną – jest bardzo dużo. Potrzeba takiego operatora, który popchnie te procesy rewitalizacyjne na nową ścieżkę szybkiego działania – mówiła Izabela Kloc.

Również inni uczestnicy posiedzenia, jak na przykład dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk czy Adam Gorszanów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, wskazywali na występujące w Polsce znaczne rozproszenie źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama