Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na studia

W tym roku nowa specjalność na teologii: Duchowość i kultura chrześcijańska.

Trwa rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku można wybrać cztery kierunki: Turystykę i Kulturę Śródziemnomorską, Nauki o Rodzinie, Muzykologię lub Teologię.

Kierunek pierwszy (studia licencjackie i magisterskie) przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać przewodnikami wycieczek i pielgrzymek oraz dla entuzjastów kultury śródziemnomorskiej. Absolwenci Nauk o Rodzinie (licencjat, magisterium, możliwość studiów doktoranckich) mogą znaleźć przyszłość jako opiekunowie osób starszych i chorych, pracownicy poradni rodzinnych, osoby wspierające rodziny. Muzykologia (studia licencjackie) czeka na przyszłych nauczycieli muzyki, dziennikarzy i edytorów muzycznych oraz muzyków kościelnych.

Na Teologii (magisterium i studia doktoranckie) jak zwykle jest specjalność kapłańska (dla przygotowujących się do święceń) oraz katechetyczno-pastoralna – dla przyszłych nauczycieli religii i etyki (tu możliwość studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – w soboty). W nowym roku akademickim uruchomiona zostanie także nowa specjalność: „Duchowość i kultura chrześcijańska”, na której studia mogą podjąć również osoby starsze.

Szczegóły na: wt.uni.opole.pl

 

« 1 »