Czwarta sesja synodu diecezjalnego

Przegłosowano aż trzy dokumenty - o duchowieństwie, rodzinie i życiu zakonnym. Dyskutowano nad katechezą.

Dzisiejsze IV zebranie plenarne synodu diecezjalnego rozpoczęło się Mszą św. w katedrze pod przewodnictwem bp. Jana Kopca. Uczestniczył on również w pierwszej części posiedzenia, kiedy głosowano m. in. kwestie dotyczące duchowieństwa.

Obrady odbywające się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II prowadził ks. Marcin Królik, wikariusz biskupi ds. synodu. Zajmowano się dziś czterema dokumentami - o duchowieństwie, rodzinie, życiu zakonnym oraz o katechezie i wychowaniu.

W pierwszej części przyjęty został w głosowaniu dokument o rodzinie prezentowany już na I sesji. Przegłosowano również dokument o duchowieństwie, z poprzedniej sesji, do którego zgłoszono aż 25 poprawek.

Czwarta sesja synodu diecezjalnego   W czasie tej sesji przegłosowano aż trzy dokumenty Mira Fiutak /Foto Gość Przewodniczący synodalnej komisji ds. zakonnych, o. Piotr Świerczok CSsR, przedstawił dokument o życiu zakonnym. Po krótkiej dyskusji (zgłoszono do niego tylko dwie poprawki) i po głosowaniu od razu został przyjęty.

- Jeden z zapisów dotyczył tego, że synod prosi księdza biskupa o rozważenie zaproszenia zakonu kontemplacyjnego żeńskiego do naszej diecezji. A ksiądz biskup wyjaśnił, że ten pomysł jest już rozważany, bo diecezji potrzebne jest takie zaplecze duchowe - mówi w przerwie ks. dr Robert Urbańczyk, sekretarz synodu.

W drugiej części obrad główne założenia dokumentu o katechezie i wychowaniu przedstawił ks. Adam Spałek, przewodniczący synodalnej komisji ds. katechetycznych, a konkretne jego zapisy zaprezentował sekretarz tej komisji Ryszard Paluch. Przedstawiony projekt wywołał żywą dyskusję.

W dokumencie znalazły się propozycje dotyczące przygotowania do sakramentów, które mogłoby służyć nawiązaniu więzi rodziny z parafią. W przypadku chrztu rodzice dziecka zostaliby zaproszeni na trzy spotkania, jeszcze w czasie, kiedy oczekują na potomstwo. Część z nich miałyby formę spotkania z różnymi specjalistami i odbywać się w małych grupach.

Sporą dyskusję wywołała kwestia wieku młodzieży przystępującej do bierzmowania. Dokument zawiera propozycję, by była to II klasa szkoły średniej, a przygotowanie trwało dwa lata. Była też propozycja wprowadzenia indeksów katechetycznych.

Pojawiła się też kwestia zaangażowania w wychowanie współczesnych mediów, wykorzystując ich funkcję informacyjną i formacyjną, a także większe uruchomienie świetlic parafialnych.

Czwarta sesja synodu diecezjalnego   Ks. Adam Spałek przedstawił główne założenia dokumentu o katechezie i wychowaniu Mira Fiutak /Foto Gość Do tej pory odbyły się cztery zebrania plenarne synodu diecezjalnego. W głosowaniach przyjęto dokument o misjach (na I sesji), dokument o kulturze i sztuce sakralnej (na II sesji), o liturgii i muzyce kościelnej (na III sesji) oraz dokumenty o rodzinie, duchowieństwie i życiu zakonnym (na IV sesji).

W czasie tego zjazdu przeprowadzono również zbiórkę na pomoc Kościołowi w Syrii jako nasz dar synodalny.

Kolejna sesja odbędzie się 10 marca. Wtedy uczestnicy obrad powrócą do dokumentu o katechezie i wychowaniu. W planie jest także przedstawienie dwóch kolejnych dokumentów - o posłudze charytatywnej i bardzo obszernego dokumentu o duszpasterstwie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..