Nowy numer 42/2021 Archiwum

Na dawnych przedmieściach

Patronka naszej diecezji ma swoje szczególne miejsce nie tylko na słynnej Górze Świętej Anny. Kościół pod jej wezwaniem o bardzo ciekawej historii znajduje się między innymi w Lublińcu.

W1645 roku Lubliniec stał się własnością rodu Cellarych z Mediolanu. Wkrótce po objęciu władzy los zgotował im przykrą niespodziankę: w 1650 roku miasto doszczętnie spłonęło. Ocalały tylko trzy domy z drewnianej zabudowy i murowany kościół parafialny pw. św. Mikołaja, z kaplicą rodzinną właścicieli majątku. Po tym doświadczeniu hrabia Andrzej Cellary postanowił ufundować nowy kościół. W 1653 roku poza wałem obronnym miasta, w miejscu zwanym później Przedmieściem św. Anny, wzniósł drewnianą świątynię poświęconą św. Annie, która gromadziła hrabiowską rodzinę na niedzielnej Mszy św. Trzeba zaznaczyć, że kult św. Anny był tu bardzo żywy i ugruntowany. Wierni z okolic Lublińca od wieków pielgrzymowali do św. Anny w Oleśnie.

Coraz rzadziej używany

Po śmierci fundatora drewnianego kościoła na przedmieściach jego syn Jan Ferdynand zaglądał do świątyni o wiele rzadziej. Protokoły powizytacyjne z 1687 i 1720 roku stwierdzają, że odprawiano tu nabożeństwa tylko cztery razy w roku: w Wielkanoc, Boże Narodzenie, Zesłanie Ducha Świętego i 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie św. Anny. W 1727 roku Lubliniec przestał należeć do Cellarych – majątek sprzedano baronowi Piotrowi de Garnier. Jego syn Andrzej z żoną Antoniną de Waldstaetten w 1754 roku przebudowali i odnowili kościół św. Anny. W latach 1826–1850 użytkowali go ewangelicy za zgodą biskupa wrocławskiego Emanuela Schymonskiego.

Uratowany przed zniszczeniem

W latach 30. XX wieku świątynia była już bardzo zniszczona. Z powodu zagrożenia budowlanego zamknięto ją w 1938 roku. W 1941 r. administrator parafii św. Mikołaja ks. Jan Jarczyk czynił starania o jej przeniesienie na teren cmentarza. Wniosek odrzucono ze względu na uszkodzenie konstrukcji. Remont z lat 50. XX wieku uchronił kościół przed rozbiórką. Rodziły się też kolejne projekty przeniesienia świątyni: do Kokotka czy do Steblowa. Żaden jednak nie doczekał realizacji. Z biegiem lat kościół ulegał dalszej dewastacji i groził zawaleniem. Jego przyszłość stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Ratunek nadszedł dzięki zaangażowaniu wiernych z parafii św. Mikołaja, którzy powołali do życia Fundację św. Anny i opracowali konieczne projekty. Po zebraniu środków finansowych ze zbiórek pieniężnych, sprzedaży cegiełek, z dotacji i darowizn ostatecznie za zgodą władz kościelnych i konserwatorskich zabytkowy kościół w 1998 roku rozebrano, a w latach 2000–2004 zrekonstruowano na nowych fundamentach z niewielkimi zmianami w stosunku do oryginału.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama