Nowy numer 17/2024 Archiwum

Początek czegoś nowego

Ks. dr hab. Jan Kochel odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystość odbyła się dziś w Belwederze. Tytuł profesora nauk teologicznych ks. Jan Kochel otrzymał w uznaniu za cały dorobek naukowo-dydaktyczny i książkę profesorską pt. „Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne”.

- Jest to dla mnie pewnego rodzaju zwieńczenie pracy, chociaż prezydent mówił nam, że nie możemy teraz się zatrzymać, ale wręcz przeciwnie - ma to być początek czegoś nowego, bardziej dynamicznego, twórczego. Rzeczywiście, jest to wyzwanie, żeby dalej pracować ze studentami, szukać jakichś nowych rozwiązań – mówi ks. prof. Jan Kochel. - Dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, że akurat z rąk tego prezydenta, a nie innego otrzymałem profesurę, dlatego że darzę go ogromną sympatią za jego decyzje, gesty, przekonania i głęboką wiarę. Obiecałem młodzieży z Ruchu Czystych Serc, z którą się spotykam, że powiem prezydentowi, że modlą się za niego. Bardzo się z tego ucieszył i podziękował.

Ks. J. Kochel jest profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie od 2016 roku pełni funkcję kierownika katedry Antropologii i Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie. Dorobek naukowy ks. J. Kochela stanowi 141 publikacji autorskich oraz 6 współredagowanych monografii zbiorowych. Opublikowane prace dotyczą związków biblistyki i katechetyki oraz pedagogiki chrześcijańskiej.

Urodził się w 1963 roku w Tarnowskich Górach, pochodzi z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach, święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku z rąk abp. Damiana Zimonia. Po reorganizacji polskich diecezji w 1992 roku został inkardynowany do diecezji gliwickiej. W latach 1993–1999 studiował katechetykę na Wydziale Teologicznym KUL. Podczas stypendium naukowego we Włoszech przeprowadził osobiste konsultacje z kard. C.M. Martinim. W 1999 roku otrzymał stopień doktora teologii w zakresie teologii pastoralnej (katechetyka) na podstawie rozprawy „Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego”. W 2005 roku przeprowadził przewód habilitacyjny zwieńczony kolokwium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza”.

Ks. J. Kochel pełnił m.in. funkcję wicerektora Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, współpracuje z Komisją Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski w charakterze eksperta i recenzenta podręczników i pomocy katechetycznych. Od 2011 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wydziału Teologicznego UO. Prowadzi wykłady oraz seminaria magisterskie i doktoranckie. Jest czynnym uczestnikiem sympozjów i konferencji naukowych na forum międzynarodowym. Pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim. Mieszka w Gliwicach w parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Trynku. Jego dziełem jest „Szkoła Słowa Bożego”, którą prowadził w różnych ośrodkach, a obecnie poprzez stronę internetową www.ssb24.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy