Czas miłosierdzia

Bp Jan Kopiec pisze o kończącym się Roku Jubileuszowym i uroczystościach w przyszłą niedzielę.

Oficjalne zakończenie Roku Miłosierdzia pod przewodnictwem biskupa odbędzie się 13 listopada podczas Mszy św . o 12.30 w gliwickiej katedrze oraz w sześciu kościołach jubileuszowych. Są to: sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach, kościół św. Anny w Zabrzu, kościół Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, kościół św. Stanisława Kostki w Lublińcu i kościół Przemienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich.  

Oto pełna treść odezwy biskupa gliwickiego:

Drodzy Współpracownicy w kapłańskiej służbie, Umiłowani Siostry i Bracia!

Zbliża się moment zamknięcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku, który uroczyście otworzyliśmy dnia 13 grudnia ub. roku w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Doświadczyliśmy w tym akcie wezwania do owocnego kroczenia drogą przebaczenia nam grzechów i win, a także zaproszenia do wewnętrznej dojrzałości każdego z nas. Ten Nadzwyczajny Jubileusz był darem dla umęczonej wspólnoty ludzkiej, borykającej się ustawicznie z brakiem właściwej postawy wobec zadań, wyznaczonych przez Zbawiciela, który „przyszedł szukać i zbawić to, zginęło” (Łk 19,10). Kończący się Jubileuszowy Rok Miłosierdzia miał więc być czasem doświadczania miłosiernej postawy Boga, który udziela nam swej łaski bez naszych zasług. Odpowiedzią zaś z naszej strony miał być podjęty wysiłek nawrócenia, wyznaczanego uwrażliwieniem na nasze nieposłuszeństwo wobec Boga oraz decyzją o zbliżeniu się do skarbca przebaczenia w sakramencie pokuty. Z pewnością nie zaniedbaliśmy podjęcia tego wysiłku!

Uroczyste zamknięcie tego wyjątkowego Jubileuszu będzie miało miejsce w gliwickiej katedrze w niedzielę 13 listopada podczas Mszy św. o godz. 12.30. Tego samego dnia akt zamknięcia dokona się także w pozostałych sześciu kościołach naszej diecezji, które zostały ustanowione na rozpoczęcie tego Jubileuszu; do tego aktu deleguję Księży Proboszczów tych jubileuszowych kościołów.

Ufam, że Umiłowani Diecezjanie, wraz ze swymi Duszpasterzami, doznali miłosiernej łaski w uwolnieniu się od brzemienia grzechów i błędów. Oby cała nasza Wspólnota Diecezjalna strzegła odtąd darów, otrzymanych dla naszego zbawienia. Pozostańmy z Bożym błogosławieństwem.

                                                                                                                                                                               + Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..