Ewa Momot dyrektorem śląskiego NFZ

Na tę funkcję została powołana w poniedziałek 11 sierpnia.

Nowa dyrektor została powołana przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stanowisku zastąpiła Barbarę Bulanowską, od lutego p.o. dyrektora śląskiego NFZ. Jej powołanie związane było z przekroczeniem uprawnień poprzednich dyrektorów w spawie zawierania umów z  prywatnym szpitalem EuroMedic w Katowicach.

Do zadań nowej dyrektor należy m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie pieniędzmi oddziału, przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranie i rozliczanie umów oraz kontrola i monitorowanie ich realizacji.

E. Momot spełniła warunki dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego zawarte w ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Śląskiego OW NFZ.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..