Nowy numer 2/2021 Archiwum

Królowa Jedności z Rokitnicy

W czasie wakacji odwiedzamy miejsca, gdzie znajdują się znane i mniej znane wizerunki Matki Bożej.

Do Zabrza-Rokitnicy słynący łaskami obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej trafił dzięki Ruchowi Szensztackiemu, założonemu 18 sierpnia 1914 r. przez o. Józefa Kentenicha. Dziś skupia on ponad 20 wspólnot: młodzież i dorosłych, kobiety i mężczyzn, żyjących samotnie i rodziny, kapłanów, siostry zakonne i świeckich. Łączą je wspólna duchowość przymierza miłości z Maryją i kapliczki-sanktuaria funkcjonujące w ponad 180 miejscach na świecie jako wierne kopie prasanktuarium – pierwszej kaplicy z Schönstatt w Niemczech.

Szensztat charakteryzuje duchowość maryjna. Jego członkowie starają się naśladować Maryję – Boży, nieskazitelny wzór dla ludzkości: wzór kobiety, która w pełni swego człowieczeństwa zjednoczona z Chrystusem współpracuje z Nim w planie budowania królestwa Jego Ojca. Dlatego do kaplicy w Schönstatt starano się znaleźć jak najpiękniejszy obraz Matki Bożej. Ze względu na czas wojny i brak finansów nowo powstała Kongregacja Maryjna musiała zadowolić się litografią z antykwariatu w Freiburgu, kupioną i ofiarowaną przez prof. Huggle’a. Była to kopia obrazu włoskiego malarza Luigiego Crosio z 1898 r. Refugium peccatorum (Ucieczka grzeszników). Modelem Maryi miała być córka artysty. Z początku obraz nie wszystkim się podobał. Były nawet głosy, że z estetycznego punktu widzenia przydałyby się pewne zmiany. Mimo to trafił do sanktuarium 19 kwietnia 1915 r. na Wielkanoc i tam już pozostał, stopniowo stając się coraz bliższy i droższy wielu osobom. Nie było już mowy, aby go zmieniać lub zastąpić jakimkolwiek innym. Tak Boża Opatrzność zdecydowała o wyborze obrazu, którego kopie odtąd umieszczane są w szensztackich kapliczkach. Już w połowie 1916 r. obraz „Ucieczka grzeszników” zaczęto nazywać: „Matka Boża Trzykroć Przedziwna”. Kongregacja Maryjna w Schönstatt przejęła ten tytuł (łac.: Mater Ter Admirabilis – w skrócie MTA) od XVI-wiecznej studenckiej jezuickiej kongregacji Colloquium Marianum z Ingolstadt nad Dunajem, którą pragnęła naśladować w działaniu apostolskim. Z czasem ten tytuł Maryi nabrał znaczenia o wiele bardziej symbolicznego. Jest Trzykroć Przedziwna, bo jest matką Boga, matką Zbawiciela i matką wszystkich odkupionych; jest zarazem córką Boga Ojca, matką Syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego. Jest trzykroć godna podziwu ze względu na Jej wiarę, miłość i nadzieję. Z sanktuariów rozdziela trzy łaski: zadomowienia, wewnętrznej przemiany i skutecznego apostolstwa. W Polsce obraz MTA można spotkać w sześciu sanktuariach. Każde nosi szczególne imię, rozeznane przy jego powstaniu. W Rokitnicy to sanktuarium Matki Jedności, poświęcone 9 września 2000 r. jako dar Ruchu Szensztackiego na Rok Jubileuszowy. Kamień węgielny ma tu kształt szensztackiego Krzyża Jedności (ma wtopiony odłamek muru berlińskiego, którego zburzenie jest znakiem dążenia świata do jedności). Obraz MTA i kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II 17 czerwca 1999 r. w Gliwicach. Co ciekawe, obraz umieszczony w ołtarzu w Rokitnicy był w Zabrzu już przed wojną. Sprowadziły go do szpitala górniczego obecnej Akademii Medycznej siostry Czerwonego Krzyża należące do Ligi Szensztackiej. Po likwidacji kaplicy obraz zmieniał miejsca, aż trafił do domu zakonnego sióstr Notre Dame w Zabrzu-Rokitnicy. Dlatego właśnie tu w latach 60. spotykały się pierwsze w Polsce członkinie Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu. Zauroczone ogrodem i wyjątkową ciszą, uznały to miejsce za idealne dla powstania sanktuarium, którym się dziś opiekują. 11 listopada 2010 r. biskup gliwicki Jan Wieczorek ukoronował obraz na Królową Jedności. Odtąd w Rokitnicy trwa szczególna modlitwa o jedność ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. Warto odwiedzić to miejsce zwłaszcza teraz, gdy Szensztat obchodzi 100-lecie istnienia. Nawiedzając sanktuarium Matki Jedności, można każdego dnia zyskać odpust zupełny, a przed cudownym wizerunkiem uczyć się wprowadzania jedności w różne obszary życia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama