To nie jest tylko kwestia idei

O sile i słabości rodziny w Polsce i Europie dyskutowano podczas konferencji w Gliwicach.

– Założeniem konferencji było naukowe naświetlenie kwestii związanych z ideologią gender i pokazanie inicjatyw podejmowanych w związku z zagrożeniem, które ze sobą niesie – zauważył na początek Marek Waniewski z Gliwickiego Klubu Frondy, który zorganizował konferencję razem z Instytutem Globalizacji we współpracy z kurią gliwicką. Spotkanie odbyło się 9 maja w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TCh z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nakreślił podłoże historyczne tego, co dziś wiąże się z ideologią gender. – Dotychczas walka z rodziną polegała na dążeniu do depopulacji, wyniszczenia płodności i ukierunkowania na cel prokreacyjny. Dziś pojawia się nowy etap – uderzmy jeszcze głębiej, w samą ideę małżeństwa. Zniszczmy małżeństwo w jego pojęciu. Tu pojawia się współczesne gender – zauważył.

To nie jest tylko kwestia idei   Dr Joanna Banasiuk przedstawiła działalność Instytutu Ordo Iuris Mira Fiutak /GN – Gender nie jest nauką opisową o rolach i stereotypach kulturowych, co nam się stale powtarza. W realnej przestrzeni życia istnieje dzisiaj w postaci gender mainstreamu, który dąży do totalnego zawładnięcia naszym życiem publicznym – powiedział. – Te idee wywierają bardzo konkretny wpływ na nasze życie. Każdy z tych środków: dewastacja małżeństwa, prawa reprodukcyjne, edukacja seksualna, która ma uczynić nasz świat zepsutym, dewastacja tożsamości człowieka. Te cele są osiągane przez systemy edukacyjne, prawne i polityczne. I dlatego gender jest tak bardzo niebezpieczne, bo nie jest to tylko kwestia idei, o której możemy powiedzieć, że jest absurdalna. Ale ona wchodzi w edukację, prawo, przestrzeń życia politycznego – dodał.

Dr Joanna Banasiuk przedstawiła działalność Instytutu Ordo Iuris, który skupia prawników akademickich i praktyków, którzy chcą przeciwdziałać temu, by takie idee przechodziły na grunt praktyczny, czyli wchodziły w rzeczywistość prawną. – Bronimy osób i środowisk, które są zagrożone wykluczeniem ze względu na przywiązanie do naturalnego ładu społecznego i świata wartości, z którego on się wywodzi – powiedziała w Gliwicach.

Instytut włączył się w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z nas”. Jej prawnicy biorą udział w pracach komisji parlamentarnych. Monitorują działania administracji publicznej. W ramach centrum interwencji kryzysowej podejmują działania w przypadkach niesłusznych decyzji o odebraniu dzieci rodzicom.

To nie jest tylko kwestia idei   Zbigniew Barciński z Koalicji dla Rodziny i Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO Mira Fiutak /GN Instytut przygotował też raport na temat zasadności ratyfikacji konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. – Jej ratyfikacja byłaby niezasadna i niebezpieczna dla naszego porządku konstytucyjnego, prawnego, dla każdej polskiej rodziny i każdej jednostki – podsumowała J. Banasiuk.

O Koalicji dla Rodziny, która obecnie łączy 41 podmiotów działających na rzecz rodziny, mówił jej inicjator Zbigniew Barciński. – Żeby zacząć działać skutecznie, potrzebna jest współpraca – zauważył. Chociaż w Gliwicach przedstawił działania zmierzające do blokowania rozwoju ideologii gender, podkreślił, że koalicja chce przede wszystkim pozytywnie wspierać rodzinę. Mówił o kampanii związanej eurowyborami, związanej ze stawianiem pytań dotyczących istotnych dla nas kwestii kandydatom do Parlamentu Europejskiego. Zachęcał zebranych do postaw obywatelskich, podobnie, jak Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO zachęcał do przekazywania informacji na temat gender. A także do podejmowania inicjatyw ustawodawczych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..