Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Miserere

Pismo Święte to wiele Ksiąg. Odkrywamy je razem, by wierzyć mądrzej. Z notatek moderatora...

W ramach Dzieła Biblijnego w Tarnowskich Górach Opatowicach odbywają się spotkania, które prowadzi ks. dr Wacław Borek, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

1. Dziś sięgamy po Księgę Psalmów

Przedmiotem naszej analizy będzie Ps 51, który przynależy do grona siedmiu psalmów pokutnych. Stanowią je następujące psalmy: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Dodatkowo Ps 51 otwiera zbiór 18 psalmów, które są przypisywane Dawidowi. W tytule omawianego psalmu czytamy bowiem: „Psalm. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą”. To wyraźne nawiązanie do grzechu, jakiego dopuścił się Dawid, zabijając Uriasza i krzywdząc jego żonę Batszebę, (por. 2 Sm 11—12) sugeruje, iż to właśnie on wyśpiewuje słynne miserere. Psalm jednak został skomponowany V w. po śmierci króla Dawida.

2. Odszukaj i przeczytaj Ps 51

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida,

gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!

Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!

Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

3. Czytam i chcę to zrozumieć

W tekście hebrajskim już w samym wstępie można dopatrzeć się aluzji pomiędzy grą słów dotyczącą czasownika „pójść”. Tłumacząc zdanie dosłownie otrzymujemy następujący przekład: „Kiedy przyszedł do niego prorok Natan, dlatego że ten poszedł z Batszebą”. Oczywiście ponowne użycie czasownika „poszedł” jest eufemizmem oznaczającym akt seksualny. Jest tutaj od razu zawarta ważna prawda teologiczna sugerująca zasadę natychmiastowej odpłaty. Ten wstęp często nie istnieje w świadomości osób modlącym się tekstem Ps 51.

            W Psalmie mamy przeciwstawione dwie antytetyczne rzeczywistości: grzechu oraz Boga. Dokonuje się to za pomocą dwóch par trzech synonimicznych terminów: grzech – wina – występek oraz wymazać – obmyć – oczyścić. Za tą płaszczyzną semantyczną kryje się cała przeogromna symbolika tego Psalmu, która pragnie ułatwić zrozumienie definicji grzechu i Bożego przebaczenia.

           Należy także dostrzec i wyodrębnić trzy atrybuty Boga, które zostały już przedstawione w Księdze Wyjścia 34. Chodzi o następujące terminy: „zmiłowanie”, „miłosierdzie” – pełna miłości wierność Boga oraz „łaskawość”.

4. Zaproszenie

Jeśli interesuje Cię ta tematyka biblijna, przyjdź na spotkanie Dzieła Biblijnego do parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112 (Opatowice), 8 maja o godz. 19.00, do sali na probostwo.

Następne spotkanie odbędzie się 15 maja. Będzie to modlitwa psalmami przed Najświętszym Sakramentem.

Ze statutu Dzieła Biblijnego: „Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Więcej na stronie www.biblista.pl

W diecezji ukształtowało się swoistego rodzaju centrum promieniowania duchowością i kulturą biblijną. Ma ono siedzibę przy parafii w Opatowicach. Ks. dr Wacław Borek, który je prowadzi, jest biblistą i teologiem biblijnym (licencjat rzymski z nauk biblijnych otrzymał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i doktorat z teologii biblijnej obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim, również w Wiecznym Mieście).

 


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy