Nowy numer 37/2021 Archiwum

Czas dla Mądrości

Pismo Święte to wiele Ksiąg. Odkrywamy je razem, by wierzyć mądrzej. Z notatek moderatora na ten tydzień...

W ramach Dzieła Biblijnego w Tarnowskich Górach Opatowicach odbywają się spotkania, które prowadzi ks. dr Wacław Borek, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

Mądrość bez wątpienia jest przymiotem człowieka. Jest też – zgodnie z tym jak ją okazuje autor Księgi Przysłów – spersonifikowaną myślą w Bogu, który powołał ją do istnienia i intronizował – Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. (Prz 8,22-23). Na wiele sposobów autorzy natchnieni starali się ukazać funkcjonowanie mądrości w świecie. Ostatnie warsztaty biblijne poświęcone „Dzielnej Niewieście” (Prz 31,10-31) skłaniają do osobistej, biblijnej medytacji, która ma na celu przyjrzenie się w lustrze Bożej mądrości. Mądrość składa się w wielu elementów składowych. W punktach do medytacji przedstawiamy tylko niektóre. Warto każdemu z nich poświęcić kilka minut.

 

1. Punkty do medytacji

(…) by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość; prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy. Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność (Prz 1,1-7).

- Mądrość definiuje ludzkie działanie poprzez wskazanie na cel, który chcemy osiągnąć. Jakie więc stawiam sobie cele do osiągnięcia?

(…) to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego - wiedza, roztropność: dla prawych On chowa swą pomoc, On - tarczą żyjącym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność - i każdą dobrą ścieżkę (Prz 2,5-9).

- Najwspanialszym owocem mądrości jest bojaźń Pańska. Oznacza ona wiarę w Boga, jako źródło autentycznej mądrości. Czy potrafię uważnie obserwować otaczający mnie świat i rzeczywistość, w której żyję? Czy robię to niejako oczami Boga? Kto potrafi myśleć i powierzyć się Bogu, aby go prowadził, ten nie popełni błędów ani nie narazi się na upadek.

Rozum źródłem życia dla tych, co go mają, głupota - karą dla niemądrych (Prz 16,22).

- Czy właściwie wyciągam wnioski z zaobserwowanych zjawisk i dokonuję właściwej refleksji?

Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu, niech one ci z oczu nie schodzą (Prz 3,21).

- Dostrzegam w sobie zdolność przewidywania konsekwencji mojego działania? Co lub Kto jest moim życiowym przewodnikiem?

Mądrością rozumnego - poznanie swej drogi, zwodzenie siebie - głupotą niemądrych. Głupców zwodzi występek, u sprawiedliwych jest łaska. Serce zna własną swą gorycz, obcy nie dzieli jego radości. Rozwali się dom niewiernych, a prawych namiot zakwitnie. Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby. Serce się smuci i w śmiechu, a boleść jest końcem radości. Niewierne serce z postępków swych rade, jak z czynów swoich człowiek uczciwy. Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry, a człowiek rozumny na kroki swe zważa (Prz 14,8-15).

- Czy nie brakuje mi rozwagi? Ukryte wnętrze ludzkiego serca jest niewidoczne dla oczu ludzi, którzy je otaczają. Wpływa jednak na wewnętrzny dialog człowieka z samym sobą, tworzy lub burzy harmonię. Czy czuję się dobrze sam z sobą?

(…) abyś zachował roztropność, twe usta niech strzegą rozsądku (Prz 5,2)! Jam Mądrość - Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką (Prz 8,12).

- Czy nie brakuje mi roztropności? Mądrość ukazana w Księdze Przysłów często plastycznie pokazana jest w formie obrazu kobiety otoczonej towarzystwem służących, którymi są różne cnoty. Jaką więc szczególną cnotą charakteryzuje się moje życie?

 

2. Zaproszenie

Jeśli interesuje Cię taka forma medytacji, przyjdź na spotkanie Dzieła Biblijnego do parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112 (Opatowice), wejście z boku kościoła od strony probostwa. Następne spotkanie 12 grudnia o 19.00. Będą to warsztaty biblijne pt. „Marność nad marnościami - wszystko marność!” - Czy wszystko na ziemi jest bezużyteczne? Koheletowy osąd iluzji. Znaczenie hebrajskiego słowa hebel.

Ze statutu Dzieła Biblijnego: „Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Więcej na stronie www.biblista.pl

W diecezji ukształtowało się swoistego rodzaju centrum promieniowania duchowością i kulturą biblijną. Ma ono swą siedzibę przy parafii w Opatowicach. Ks. dr Wacław Borek, który je prowadzi, jest biblistą i teologiem biblijnym (licencjat rzymski z nauk biblijnych otrzymał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i doktorat z teologii Biblijnej obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim, również w Wiecznym Mieście).

 


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama