Nowy numer 3/2021 Archiwum

Teksty do medytacji

Odkrywamy je razem, by wierzyć mądrzej. Z notatek moderatora na ten tydzień...

W ramach Dzieła Biblijnego w Tarnowskich Górach Opatowicach odbywają się spotkania, które prowadzi ks. dr Wacław Borek, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Bóg względem każdego człowieka ma swój odwieczny plan. Nazywamy go planem miłości Boga. Zadanie człowieka polega na odkrywaniu i przyjmowaniu owego planu. Jednym ze sposób weryfikowania, czy człowiek znajduje się na właściwej drodze, jest konfrontacja własnego życia z życiem Jezusa, który ukazany jest jako Boża Mądrość. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije a oni mówią: “Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. To właśnie postępowanie Jezusa pokazuje Jego mądrość. Jego styl życia wydaje o Nim świadectwo i zarazem wskazuje na Jego tożsamość. Niechaj w tej medytacji teksty paralelne z Ksiąg Mądrościowych i prologu Ewangelii według św. Jana staną się lustrem dla nas, abyśmy mogli przejrzeć się w nich i zobaczyć nasze postępowanie.

1. Punkty do medytacji

J 1,1-2 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Prz 8,22-23 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.

Boża Mądrość i Słowo mają swoją wspólną cechę, jaką jest odwieczne istnienie w Bogu w postaci planu miłości, planu zbawczego względem świata. Dla Narodu Wybranego Starego Przymierza tym Bożym planem Mądrości było Prawo nadane mu za pośrednictwem Mojżesza na Synaju. Na każdym etapie życia Izraelici mogli weryfikować swoje postępowanie w świetle tego Prawa. Dla Ludu Bożego Nowego Przymierza tym planem miłości jest wcielenie się Syna Bożego. Czy zastanawiam się nad tym, że Bóg ma dla mnie wspaniały plan?

J 1,3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Mdr 9,1-2 Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały (…).

Mdr 9,9 Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań.

Mądrość jest wpisana w porządek świata, w jego harmonię. Pisze św. Paweł w Liście do Rzymian (1,20): Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. W Starym Testamencie, w czasie wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej, znakami obecności Boga wraz ze swoją Mądrością była arka przymierza, w której przechowywano kamienne tablice Przymierza. Potem miejscem zamieszkania Mądrości stała się świątynia jerozolimska. Czy w harmonii przyrody i życia odkrywam obecność Bożej Mądrości?

J 1,4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.

Prz 8,35 Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana (…)

Mdr 7,26 Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.

Życie w tym tekście nie jest porównywane do światła. Logos dla ludzi jest tym, czym jest światło. Pisał już o tym Psalmista (119,105): Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. W Słowie wcielonym jest także życie. Nie tylko to fizyczne, które jest cechą wspólną wszystkich istnień, ale przede wszystkim jest życie nadprzyrodzone. Jezus – Mądrość przekazuje ludziom boskie życie, które sprawia, że są oni dziećmi Bożymi. W czym wyraża się więc moja postawa dziecka Bożego?

J 1,14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Syr 24,8 Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!

Syr 24,10 W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam.

Jezus – Słowo rozbił namiot w człowieku, by ten mógł być mieszkaniem dla drugiej osoby Trójcy Świętej. Mądrość Boża zamieszkała więc w człowieku, aby objawić w pełni oblicze Ojca Niebieskiego. Logos – Słowo odwiecznie istnieje – tak jak Mądrość – ale Ono nie jest stworzone, bo jest Bogiem. Nie tylko towarzyszy Stwórcy, podobnie jak Mądrość, lecz jest Pośrednikiem, gdyż przez Słowo – Jezusa – wszystko się stało co się stało. Jezus nie jest więc tylko odwiecznym Bożym planem miłości, który wyraża się w harmonii kosmosu, ale jest objawieniem prawdziwego wewnętrznego, intymnego stylu życia samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ten styl życia objawia i uzdatnia do jego realizacji. W czym wyraża się mój trynitarny styl życia.

2. Zaproszenie

Jeśli interesuje Cię taka forma medytacji biblijnej przed Najświętszym Sakramentem, przyjdź na spotkanie Dzieła Biblijnego do parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112 (Opatowice), 7 listopada o 19, do kaplicy (wejście z boku kościoła od strony probostwa). Następne spotkanie 14 listopada.

Ze statutu Dzieła Biblijnego: „Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Więcej na stronie www.biblista.pl

W diecezji ukształtowało się swoistego rodzaju centrum promieniowania duchowością i kulturą biblijną. Ma ono swą siedzibę przy parafii w Opatowicach. Ks. dr Wacław Borek, który je prowadzi, jest biblistą i teologiem biblijnym (licencjat rzymski z nauk biblijnych otrzymał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i doktorat z teologii Biblijnej obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim, również w Wiecznym Mieście).

 


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama