Nowy numer 20/2022 Archiwum

Piękniejsza niż słońce

Odkrywamy je razem, by wierzyć mądrzej. Z notatek moderatora na ten tydzień...

W ramach Dzieła Biblijnego w Tarnowskich Górach Opatowicach odbywają się spotkania, które prowadzi ks. dr Wacław Borek, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

1. Dziś sięgamy po Księgę Mądrości

Autor, przedstawiający się pod pseudonimem Salomona, czyli tego, którego starożytna tradycja żydowska uznała za największego ze swoich mędrców, rozprawia o naturze mądrości. Robi to w wyszukanym stylu retorycznym, posługując się bogatą terminologią filozoficzno-teologiczną, bliższą duchowi greckiemu niż semickiemu.

2. Odszukaj i przeczytaj Mdr 7,22-8,1

Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.

3. Czytam i chcę to zrozumieć

Przytoczony fragment przenosi nas na płaszczyznę całego stworzenia i historii, aby ukazać w nich działanie i obecność Mądrości. Wielkość Mądrości przejawia się w jej dziełach, którymi są przede wszystkim stworzenie, pojęte jako całość czy uniwersum, i istota ludzka jako stworzenie uprzywilejowane.

Struktura tego fragmentu jest bardzo przejrzysta. Po pierwszej części, opisującej naturę ducha mądrości (7,22b-24), następuje druga zajmująca się pochodzeniem mądrości (7,25-26) i znajdująca swe przedłużenie w ukazaniu oznak jej zewnętrznego działania (7,27-8,1).

Duchowi mądrości przypisuje się dwadzieścia jeden określeń. Liczba ta nie wydaje się przypadkowa, jako że stanowi iloczyn liczb 7 (liczby doskonałej) i 3 (oznaczającej stopień najwyższy): jest więc symbolem doskonałości absolutnej.

Zatroskany o losy narodu wybranego hagiograf nie tylko broni wartości religijnych, których nośnikiem jest Biblia, ale wykorzystując sformułowania obiegowe w ówczesnym zjednoczonym przez kulturę hellenistyczną świecie, toruje im drogę i pokazuje, że wartości strzeżone i przekazywane przez Święte Księgi, sprawdzone w życiu wielu pokoleń, mają charakter powszechny, są darem Opatrzności dla wszystkich. Dlatego też tylko nieliczne określenia Mądrości mają swoje Biblijne korzenie. Bliższej analizy tych określeń dokonamy na dzisiejszych warsztatach.

Niektóre z tych określeń są w pełnym tego słowa znaczeniu tytułami boskimi. Inne ukazują roztropność, potęgę i przeobfitą dobroć. W zakończeniu tej wyliczanki autor stwierdza się, że duch mądrości przewyższa wszystkie inne, nawet te najsubtelniejsze. Mądrość jest czynnie i osobowo obecna we wszystkich bytach.

4. Rozumiem i dostrzegam rzeczywistość

  • Na czym bazuje współczesna hierarchia wartości w dobie dynamicznych przemian ekonomiczno-technicznych?
  • Na co kładą nacisk rodzice przy wychowaniu mądrych dzieci w dobie konkurencji i jak najlepszej samorealizacji?

5. Zaproszenie

Jeśli interesuje Cię ta tematyka biblijna, przyjdź na spotkanie Dzieła Biblijnego do parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Tarnowskie Góry, ul. Opatowicka 112 (Opatowice), 17 października o godz. 19.00, do sali na probostwo. Następne spotkanie 24 października.

Ze statutu Dzieła Biblijnego: „Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej”. Więcej na stronie www.biblista.pl

W diecezji ukształtowało się swoistego rodzaju centrum promieniowania duchowością i kulturą biblijną. Ma ono swą siedzibę przy parafii w Opatowicach. Ks. dr Wacław Borek, który je prowadzi, jest biblistą i teologiem biblijnym (licencjat rzymski z nauk biblijnych otrzymał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i doktorat z teologii Biblijnej obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim, również w Wiecznym Mieście).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama