Nowy numer 39/2020 Archiwum

Nie ma chwili do stracenia

Rozmowa z Teresą Paradowską, dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu.

MIRA FIUTAK: W szkole działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Rodziców. W jakich przypadkach można się do Państwa zwrócić?

TERESA PARADOWSKA: Jeśli rodziców niepokoi zachowanie dziecka lub uzyskali już wstępną diagnozę medyczną czy psychologiczną.

Dużo ludzi przychodzi?

Nasza szkoła jako pierwsza placówka kształcenia specjalnego w Zabrzu rozpoczęła działania wspomagające małe dzieci z zaburzeniami rozwoju. Punkt konsultacyjny istnieje już trzeci rok szkolny, a w działaniach wspierających rozwój małych dzieci mamy już dwunastoletnie doświadczenie. Zauważyliśmy, że zapotrzebowanie na tę formę zajęć wzrosło. Dlatego pomyśleliśmy o rozszerzeniu działań placówki o punkt konsultacyjny.

Jaką pomoc rodzice mogą tam otrzymać?

Prowadzimy takie formy terapii jak integracja sensoryczna, której celem jest prawidłowy odbiór przez dziecko wrażeń płynących ze zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, dotyku, terapia behawioralna, czyli praca nad zmianą trudnych zachowań, logopedyczna i rehabilitacja ruchowa. Oprócz tego pomagamy szukać innych źródeł pomocy psychologiczno–pedagogicznej, rehabilitacyjnej i świadczeń społecznych. Proponujemy pogłębioną diagnozę dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, planujemy terapię ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurofizjologicznych, psychologicznych i społecznych.

A jak pracujecie Państwo z konkretnymi dziećmi?

Po wstępnej obserwacji dziecka powstaje indywidualny program terapeutyczny do realizacji w domu. Rodzice są zadowoleni. Nie boją się szyldu: szkoła specjalna. Bo specjalny to też specjalistyczny, tak również należy rozumieć nasze oddziaływania. Czasem po wsparciu uzyskanym u nas okazuje się, że dzieci mogą uczyć się w zwykłych szkołach

Kiedy terapia jest najskuteczniejsza?

Najważniejsza jest wczesna diagnoza i wczesne działanie. Każdy czas, który mija bez wspierania dziecka, jest stracony.

Podobno zamierzają Państwo wprowadzić jeszcze jakieś dodatkowe formy wsparcia...

Nasza oferta będzie wzbogacona o zajęcia terapeutyczne w małych grupach. Potrzeby dzieci będą kryteriami doboru do poszczególnych zajęć. Zdecyduje o tym zespół do spraw wczesnego wspomagania rozwoju działający w szkole.

Co dla rodziców powinno być sygnałem ostrzegawczym dotyczącym rozwoju ich dzieci?

Najliczniejszą grupą, z którą pracujemy, są dzieci z rozpoznaniem autyzmu i zaburzeń pokrewnych. Najbardziej niepokojącym sygnałem dla rodziców jest opóźniający się rozwój mowy, brak nawiązywania spontanicznych kontaktów lub ich unikanie. Słaba ekspresja emocji, wycofywanie się, dziwaczne dla rodzica zachowania dziecka. Czasem warto skorzystać z konsultacji, żeby rozwiać swoje obawy. Ale jeśli się potwierdzają, to oprócz dziecka, pomocy potrzebują też rodzice. Te formy działań w placówce realizowane są w ramach grupy wsparcia lub konsultacji indywidualnych

Czego z Waszej strony oczekują rodzice, kiedy już wiedzą, że ich dziecko nieprawidłowo się rozwija?

Oczekują przede wszystkim konkretów, jak mu pomóc, jak je pielęgnować, bawić się, nawiązywać kontakt. Każde podjęcie działania, a nie czekanie, jest dla rodziców uspokajające. I to, że można zapytać i uzyskać odpowiedź. Pozwala to na uspokojenie emocji, które towarzyszą rodzicom. Wtedy możemy podjąć uporządkowane działania nakierowane na dziecko. Rodzice jako partnerzy we współpracy z terapeutami zaczynają mieć realny wpływ na sytuację. To ich uspokaja i daje poczucie kontroli wspieranej przez drugą osobę, specjalistę, który mówi: „wiem, co można zrobić”. To jest bardzo ważne.•

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

w Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, ul. M. Konopnickiej 3. Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 9–14,  tel.: 32 271 02 15, e-mail: zss41zabrze@poczta.onet.pl, kontaktzabrze@poczta.onet.pl lub w sekretariacie szkoły. Godziny konsultacji dostosowane do możliwości rodziców, pomoc jest bezpłatna.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama