Nowy numer 49/2023 Archiwum

Kardynałowie Koch i Kasper w Kamieniu Śl.

Wybitni kardynałowie odpowiedzialni za dialog ekumeniczny przyjadą na inaugurację Instytutu Badań Nauczania Papieskiego.

„Ekumenizm - Integracja - Pokój”

Kamień Śląski, 6-7 maja 2013

Poniedziałek, 6 maja

15.00-15.30: Przywitanie Gości i rozpoczęcie konferencji; bp prof. dr hab. Andrzej Czaja (Wielki Kanclerz WT UO), ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (dziekan WT UO), ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (dyrektor IEiBnI WT UO), bp Władysław Wolny (przewodniczący Czeskiej Rady Ekumenicznej).

Sesja I – przewodniczy bp dr Krzysztof Nitkiewicz (biskup sandomierski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu)

15.30-16.15: kard. prof. dr hab. Walter Kasper (em. przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan), Die Bedeutung der Ökumene als die wichtigste Friedensbewegung des XX. Jahrhundert

16.15-17.00: abp prof. dr hab. Alfons Nossol (członek Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan), Schwerpunkte der Ökumene heute. Anmerkungen aus mittelosteuropäischer Sicht

17.30-18.00: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, W kierunku teologii Europy

18.00-18.30: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Rola Kościołów w kształtowaniu Europy jako „wspólnoty ducha”

18.30-19.00: ks. prof. dr hab. Józef Budniak (UŚ w Katowicach), Rola cyrylo-metodiańskiego przesłania dla europejskich procesów integracyjnych

19.00-19.15: Dyskusja i podsumowanie dnia

 

Wtorek, 7 maja

Sesja II – przewodniczy ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc

9.00-9.30: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Wielki Kanclerz WT UO, Pneumatologia jako szansa i zadanie ekumenii

9.30-10.00: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, Ekumeniczne aspekty tożsamości wyznaniowej

10.00-10.30: bp Paweł Anweiler (Kościół ewangelicko-augsburski), Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce po 1989 r. z uwzględnieniem procesu integracji Polski z Unią Europejską

10.30-11.00: bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski, em. biskup włocławski, Moje spotkanie z ekumenizmem w Polsce

11.20-11.50: o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Ekumenizm - integracja - pokój. Inspiracje z Asyża

11.50-12.20: o. prof. dr hab. Werner Löser (Frankfurt/M), Die konziliare Volk-Gottes-Theologie und das ökumenische Gespräch über die Rechtfertigung

12.20-12.50: ks. dr Ireneusz Lukas (ChAT w Warszawie), Kształcenie ekumeniczne w tradycji ewangelickiej

12.50-13.05 – Dyskusja i podsumowanie sesji

 

Sesja III – przewodniczy ks. dr Tomasz Siuda

14.15-14.45: ks. dr Marian Niemiec, Chrześcijanin a polityka - perspektywa ewangelicka

14.45-15.15: ks. dr Artur Aleksiejuk (ChAT w Warszawie), Wizja człowieka integralnego, „pokój czyniącego” (Mt 5, 9), w homiliach św. Grzegorza Peradze - męczennika Auschwitz

15.15-15.45: ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL, Ordynariaty dla anglikanów jako nowy model jedności – implikacje eklezjologiczne

16.15-17.00: kard. prof. dr hab. Kurt Koch (przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan), Ökumene am Anfang des 21. Jahrhunderts – der aktuelle Stand und die Herausforderung für die Zukunft

17.00-17.30: ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny, Małżeństwa mieszane: aktualne wyzwanie dla Kościołów

17.30-18.00: ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, Pietyzm XVII i XVIII wieku jako forma protestanckiej „nowej ewangelizacji”. Analiza założeń programowych

18.00-18.30: dr Piotr Kopiec, Wyzwania ponowoczesnego świata w perspektywie ekumenicznej

18.30-18.45: Dyskusja i podsumowanie konferencji

18.45 - Inauguracja Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim (bp prof. dr hab. Andrzej Czaja).

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy