Woda łączy, a odpady...

Tydzień Ziemi ma już 20 lat – w Zabrzu zorganizowano dwudziestą edycję najstarszej obecnie w Polsce imprezy z okazji Światowego Dnia Ziemi.

– Podczas spotkań minionych 19 edycji Tygodnia Ziemi poruszaliśmy wiele problemów ekologicznych Górnego Śląska, Polski, ale też i całego świata – mówił na uroczystości otwarcia Jan Jurkiewicz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które jest organizatorem imprezy, od samego początku wspieranej przez samorząd miasta.

W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 220 tysięcy osób. – Tydzień Ziemi ma szczęście do ludzi, i  to w różnym wieku, którzy się angażują w sprawy ochrony środowiska, chcą, żeby to środowisko było piękniejsze – podkreślał Jan Jurkiewicz. Wyjaśnił też, jak doszło do tego, że muzealnicy zajęli się tym tematem.

– Górnictwo jest błogosławieństwem tej ziemi. Przyczyniło się do jej awansu cywilizacyjnego i rozwoju. Ale jednocześnie było przekleństwem, z racji tego że powodowało degradację środowiska naturalnego. Najpierw wycinanie lasów tutaj rosnących, później zanieczyszczenie powietrza i wód, wreszcie szkody górnicze – wyliczał. – Dla nas, muzealników zajmujących się dziedzictwem górniczym, była to swego rodzaju zadra. Dlatego postanowiliśmy włączyć się w rekompensowanie tych szkód i uznaliśmy, że najlepszą formą tej rekompensaty jest edukacja ekologiczna. Propagowanie racjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego i jego zasobów – mówił.

Woda łączy, a odpady...   Uczennice na wystawie „Ludzie deszczu”, przygotowanej przez Muzeum w Żorach Klaudia Cwołek/GN Tydzień Ziemi zapoczątkowało grono czterech osób. Oprócz Jana Jurkiewicza – Urszula Potyka, Adam Frużyński i Joanna Hilarowicz-Synowiec. – Rozpoczęliśmy działalność dwadzieścia lat temu, chcąc uczcić obchody Światowego Dnia Ziemi. Pomysłów wtedy było nie tylko na jeden dzień, ale okazało się, że na cały tydzień. A później się okazało, że na wiele tygodni. I tak od 20 lat to przedsięwzięcie trwa – opowiadał Jan Jurkiewicz.

Impreza, przed laty nowatorska, z czasem stała się wizytówką Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabrza. Organizowana z dużym rozmachem może się odbywać dzięki wsparciu wielu osób, instytucji i organizacji.

Obecna edycja, trwająca od 16 do 22 kwietnia, przebiega pod hasłem „Woda łączy”. Nawiązuje ono do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2013 – „Międzynarodowym rokiem współpracy w dziedzinie wody”. Podjęła ona dwa główne tematy - problemy związane z wodą i jej brakiem w różnych miejscach na świecie oraz kwestię odpadów, także w kontekście wchodzącej w życie tzw. ustawy śmieciowej.

Tydzień Ziemi otwarła konferencja pod hasłem „Energia z odpadów” z udziałem gości z Szwecji. W tygodniowym programie znalazły się także warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, kiermasze, zawody sportowe.

Na szczególną uwagę zasługują specjalnie przygotowane wystawy. „Ludzie deszczu” to wystawa autorstwa Katarzyny Podymy, która m.in. pokazuje problemy z wodą w Afryce Zachodniej. Została przygotowana przez Muzeum w Żorach (będzie czynna do końca sierpnia). Obok niej zaprezentowano eksponaty z Muzeum Misyjnego w Mysłowicach Brzęczkowicach. Jak zwykle można też zwiedzać pokonkursową wystawę prac proekologicznych (w tym roku w ramach Tygodnia Ziemi ogłoszonych było osiem konkursów, wystawa to plon pięciu z nich) oraz wyjątkową wystawę – przegląd najciekawszych prac całego dwudziestolecia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..