Instytucje połączone

Umowa o połączeniu muzeum górnictwa i zabytkowej kopalni w Zabrzu

Od 2 kwietnia dwie zabrzańskie atrakcje Szlaku Zabytków Techniki - Muzeum Górnictwa Węglowego i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido" - będą działały jako jedna instytucja kultury.

Umowę o połączeniu obu podmiotów podpisali w czwartek w Katowicach marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz, członek zarządu województwa Jerzy Gorzelik oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Samorząd woj. śląskiego jest organizatorem Muzeum Górnictwa Węglowego. Kopalnia „Guido” jest wspólną instytucją samorządu wojewódzkiego i zabrzańskiego.

Połączenie będzie polegało na utworzeniu jednego podmiotu, w skład którego wejdą personel i mienie należące do obu jednostek. Nowa, wspólna instytucja kultury będzie nosić nazwę Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jej organizatorami będą obydwa samorządy – miejski i wojewódzki.

„Naszą ambicją jest, aby nowo powstała jednostka stała się najlepszym muzeum górnictwa w Europie" - powiedział Jerzy Gorzelik podczas podpisania umowy.

Umowa została zawarta na 10 lat, zacznie obowiązywać od 2 kwietnia 2013 roku. Muzeum będzie otrzymywało dotację na działalność w proporcjach: 51 proc. od miasta, a 49 proc. ze środków województwa.

Muzeum Górnictwa Węglowego ma ponad 30-letnią tradycję. "Guido" w obecnej formule działa od pięciu lat, należąc do największych atrakcji turystycznych centralnej części woj. śląskiego. Dzięki współpracy samorządów miejskiego i wojewódzkiego w kopalni udostępniono turystom poziomy 170 m i 320 m pod ziemią.

Instytucje połączone   Wejście na poziom 170 m. w kopalni Guido Klaudia Cwołek/GN Na głębokości 170 metrów prezentowane są wydobycie węgla i maszyny z przełomu XIX i XX wieku. Idąc kilkusetmetrową trasą można obejrzeć podziemne stajnie i narzędzia. Najciekawszą częścią poziomu 320 jest ponad dwukilometrowa trasa turystyczna z autentyczną współczesną ścianą wydobywczą i potrzebnymi do urobku i dostawy węgla maszynami, m.in. kombajnem górniczym i przenośnikami. Niedawno uruchomiono tam kolejkę podwieszaną dla turystów.

Samorządowcy przekonują, że połączenie obu placówek przyniesie korzyści zarówno im samym, jak i odwiedzającym Zabrze turystom. W nowej formule instytucja ma wypracować wielowątkowy, spójny program działania oraz wspólny program inwestowania i rozwoju. To ważne tym bardziej, że zakres działania obu instytucji pokrywa się i uzupełnia.

Przed 10 laty podpisano porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i rozwoju dziedzictwa poprzemysłowego Zabrza. W marcu 2012 r. śląski sejmik przyjął uchwałę w sprawie połączenia muzeum górnictwa z kopalnią. Wyraziła na to zgodę Rada do Spraw Muzeów działająca przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego.

Obecnie zarówno muzeum jak i kopalnia "Guido" prowadzą inwestycje z unijnych środków, będąc w nich partnerami. Do najważniejszych należą projekty: "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej", obejmujący m.in. udostępnienie zwiedzającym tzw. Sztolni Dziedzicznej pod Zabrzem, "Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego" oraz projekt obejmujący uatrakcyjnienie skansenu górniczego "Królowa Luiza".

W efekcie realizacji projektów udostępnione będą do zwiedzania różnorodne zabytkowe trasy podziemne obrazujące historię górnictwa, co wraz z edukacyjną, wystawienniczą, konserwatorską i naukową działalnością prowadzoną dotychczas przez Muzeum stwarza szansę na stworzenie instytucji o wyjątkowym potencjale.

 


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..