Nowy numer 23/2021 Archiwum

Wspieramy biskupa

Rozmowa z ks. Krzysztofem Śmigierą, sekretarzem Rady Kapłańskiej, proboszczem parafii św. Jacka 
w Gliwicach-Sośnicy.


Ks. Waldemar Packner: Dwa tygodnie temu biskup gliwicki Jan Kopiec wręczył dekrety członkom nowej Rady Kapłańskiej Diecezji Gliwickiej. Czemu ona służy?


Ks. Krzysztof Śmigiera: – Patrząc z perspektywy proboszcza, najtrafniejsze wydaje mi się porównanie rady kapłańskiej do rady duszpasterskiej w parafii. Obie mają głos doradczy – jedna względem proboszcza, druga względem biskupa. Opinie rady kapłańskiej mogą pomóc biskupowi w podjęciu decyzji, zwłaszcza w trudnych kwestiach, oraz być przydatne w naświetleniu szerszego kontekstu omawianych zagadnień. Zdanie rady kapłańskiej nie jest dla biskupa wiążące, jest jedynie głosem doradczym, a biskup zawsze podejmuje decyzje całkowicie samodzielnie.


W jaki sposób dobierani są księża wchodzący w skład rady?


– Rada Kapłańska naszej diecezji liczy 26 księży. Są w niej zawsze biskup pomocniczy oraz kapłani, którzy – zgodnie ze statutem – wchodzą do rady z racji pełnionych w diecezji funkcji i zadań, choćby kanclerz kurii, ekonom diecezjalny, rektor seminarium duchownego czy dyrektor wydziału duszpasterskiego. Drugą grupę stanowią księża z wolnej nominacji biskupa, który uznaje, że ich obecność w radzie może być potrzebna.

Do rady wchodzi także piętnastu księży wyłonionych w tajnych wyborach. Takie wybory odbyły się w naszej diecezji w listopadzie. Księża pochodzący z wyboru reprezentują proboszczów, wikarych, seniorów, zakonników oraz pełniących różne zadania w diecezji. To powoduje, że w radzie reprezentowany jest głos wszystkich księży, niezależnie od wieku i pełnionych funkcji.


Jakie zadania czekają nową radę?


– Na pierwszym spotkaniu padła propozycja, aby z rady wyłoniły się trzy mniejsze zespoły, z których każdy zajmowałby się innymi zagadnieniami; jeden sprawami personalnymi, drugi zagadnieniami duszpasterskimi, a trzeci zagadnieniami ekonomiczno-gospodarczymi. W ten sposób nie trzeba by zwoływać za każdym razem całego składu rady. Podział na trzy mniejsze zespoły pokazuje również zadania, którymi ma zajmować się rada.


Kto stoi na czele rady i jakie są zadania jej sekretarza?


– Radę kapłańską zwołuje zawsze biskup ordynariusz, on też przewodniczy obradom i określa sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Do kompetencji biskupa ordynariusza należy także ogłaszanie postanowień rady. Zadaniem sekretarza jest koordynowanie prac rady oraz sporządzanie protokołu jej posiedzeń.


Ile trwa kadencja rady?


– Kadencja trwa pięć lat. Kodeks prawa kanonicznego określa, że rada nigdy nie może działać bez biskupa diecezjalnego. Z chwilą wakatu na stolicy biskupiej działalność rady ustaje, a jej funkcje przejmuje kolegium konsultorów.


Kto je tworzy?


– Konsultorzy wybierani są przez biskupa diecezjalnego spośród członków rady kapłańskiej. W naszej diecezji jest jedenastu konsultorów. Obradom tego gremium również przewodniczy biskup diecezjalny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama