Czas duchowej amnestii

W 10 kościołach diecezji w Roku Wiary można codziennie uzyskać odpust zupełny.

Biskup ordynariusz Jan Kopiec wydał dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w diecezji gliwickiej. Ma on być odczytany na wszystkich Mszach św. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę 25 listopada.

Wymienione są w nim kościoły, przy nawiedzeniu których można taki odpust uzyskać. Są to: katedra śś Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach, bazylika Matki Bożej Pokornej w Rudach, sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lubecku, kościół śś Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, kościół  Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, kościół św. Anny w Zabrzu, kościół św. Mikołaja w Lublińcu, kościół św. Mikołaja w Pyskowicach, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie i kościół św. Katarzyny w Toszku.

Żeby uzyskać odpust w tych miejscach należy wziąć udział w nabożeństwie lub modlić się, medytować, kończąc odmówieniem „Ojcze nasz” i „Wyznaniem Wiary”, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

Ponadto wyznaczonych zostało pięć dni, w których odpust zupełny będzie można uzyskać we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji, pod warunkiem uczestnictwa w uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając odmówienie „Wyznania Wiary”.  Dniami tymi są:

8 grudnia 2012 r. - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

13 stycznia 2013 r. - święto Chrztu Pańskiego

29 czerwca 2013 r. - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

14 września 2013 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

24 listopada 2013 r. – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie Roku Wiary.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub zmarłych jest całkowite oderwanie od każdego grzechu, także powszedniego, spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

Pełny tekst dekretu, gdzie określone zostały także inne okoliczności odpustu, ma być wywieszony w gablotach parafialnych. Można go też pobrać poniżej.

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..