Bp Jan Kopiec

Biskup gliwicki – senior. Urodził się 18 grudnia 1947 roku w Zabrzu. Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1993 roku w bazylice watykańskiej z rąk papieża Jana Pawła II. Decyzją papieża Benedykta XVI został mianowany 29 grudnia 2011 roku drugim w historii biskupem gliwickim.

Biskup Jan Kopiec urodził się 18 grudnia 1947 roku w Zabrzu. W 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego z siedzibą w Nysie. W latach 1966–1968 odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa 30 kwietnia 1972 roku w katedrze opolskiej. 5 grudnia 1992 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej (posługę tę pełnił w latach 1993–2011). Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1993 roku w bazylice watykańskiej z rąk Jana Pawła II. Decyzją papieża Benedykta XVI został mianowany 29 grudnia 2011 roku drugim w historii biskupem gliwickim. 28 stycznia 2012 roku odbył się uroczysty ingres do katedry w Gliwicach. 28 stycznia 2023 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że papież Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi biskupa gliwickiego.

Bp Jan Kopiec jest profesorem doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. W 2000 roku uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2008 – profesora zwyczajnego.

Mottem jego posługi biskupiej są słowa „Crux Christi – spes nostra” - Krzyż Chrystusa – naszą nadzieją.

« 1 »