Nowy numer 24/2021 Archiwum

Wdzięczność i przywiązanie

Drodzy Diecezjalnie! Mija 50 lat od chwili, gdy ksiądz biskup Gerard Kusz przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa opolskiego Franciszka Jopa w katedrze opolskiej 24 czerwca 1962 r. Przez wszystkie lata minionego półwiecza jest z nami i pracuje niezwykle ofiarnie dla rozszerzania królestwa Chrystusowego na naszej ziemi. Dla Kościoła gliwickiego jego osoba stanowi szczególny dar, bo kontynuuje on rzeczywistość starszej diecezji opolskiej i od 20 lat współtworzy nową posługę jako samodzielnego Kościoła ze stolicą w Gliwicach. Pełni wdzięczności dla Opatrzności Bożej otaczamy go w tych dniach bardzo serdecznie w naszej pamięci. Z tej okazji przypomnieć też wypada główne rysy jego posługiwania.


Sprawy ludzi i Kościoła


Biskup Gerard Kusz urodził się w Dziergowicach 23 października 1939 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Raciborzu w 1957 r. studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i Opolu i przed 50 laty, wraz z 27 kolegami, przyjął święcenia kapłańskie. Od momentu święceń posługiwał najpierw w Kościele opolskim jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (1962–1964) i w katedrze opolskiej (1964–1973). Krótko potem był notariuszem w kurii w Opolu i prefektem w seminarium duchownym. W 1974 r. bp Franciszek Jop skierował go na studia specjalistyczne z zakresu katechetyki na KUL-u, które ukończył obroną pracy doktorskiej w 1978 r. Odtąd związał swe aktywne życie kapłańskie z Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie jako wykładowca pedagogiki i katechetyki, piastując dodatkowo w latach 1983–1985 urząd wicerektora seminarium. 
16 lipca 1985 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dr. Gerarda Kusza – wraz z ks. Janem Bagińskim – biskupem pomocniczym w Opolu, a święceń biskupich obu nominatom udzielił ówczesny prymas Polski kard. Józef Glemp w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia w katedrze w Opolu. Jako biskup i wikariusz generalny podjął intensywną posługę w diecezji opolskiej, dzieląc się z kapłanami i wiernymi swoją obecnością i zaangażowaniem w sprawy ludzkie i kościelne, szczególną troską otaczając sprawy katechetyczne w diecezji.
Wielkie zmiany w życiu osobistym bp. Gerarda, jak i w całym Kościele w Polsce, przyniósł rok 1992, kiedy na fali daleko idącej reorganizacji struktur administracyjnych Jan Paweł II powołał do życia naszą diecezję gliwicką, utworzoną z części diecezji opolskiej i katowickiej, i do nowej diecezji skierował – u boku bp. Jana Wieczorka – także bp. Gerarda. Od tamtych decyzji minęło 20 lat, które złączyły się w tych dniach z jubileuszowym „Te Deum laudamus” za pełnych 
50 lat jego kapłaństwa. 


Nasza wspólna modlitwa


Ciesząc się niniejszą okolicznością Kościół gliwicki pragnie wyrazić bp. Gerardowi swoją wdzięczność i przywiązanie za mądre nauczanie, ofiarną posługę i towarzyszenie Ludowi Bożemu naszej diecezji na rozlicznych drogach prowadzących do Chrystusa.
Wyrazem naszego uznania dla osoby biskupa – złotego Jubilata będzie Eucharystia w katedrze gliwickiej w uroczystość patronalną kościoła katedralnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w piątek 29 czerwca br. o godz. 18. Mszy św. przewodniczył będzie dostojny Jubilat wraz z kolegami kursowymi oraz biskupami metropolii katowickiej.
Do udziału w jubileuszowej Eucharystii zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich, zwłaszcza dzieci i młodzież, nauczycieli i katechetów, którzy są szczególnie bliscy sercu i posługiwaniu bp. Gerarda. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy dzięki posłudze czcigodnego Jubilata. Osobę Księdza Biskupa, jego dalszą służbę Kościołowi, jak i troskę 
o nowe powołania kapłańskie polecam Waszym modlitwom. 


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama