Zainteresowanie i uważność

mf

|

Gość Gliwicki 05/2022

publikacja 03.02.2022 00:00

Chodzi o wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia, który polega na zebraniu grupy ludzi towarzyszących dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną.

Zeszyty edukacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu. Zeszyty edukacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu.
Materiały organizatora

W Bytomiu prowadzony jest projekt pn. „Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”, który ma na celu pomoc w jak najbardziej samodzielnym funkcjonowaniu tych osób w życiu codziennym.

Chodzi w nim o uczenie prostych czynności, takich jak załatwienie sprawy urzędowej, zorganizowanie sobie czasu, zrobienie planu dnia czy dbanie o porządek w mieszkaniu. Pomaga w tym stworzona wokół osoby z niepełnosprawnością intelektualną społeczna sieć przyjaznych jej ludzi. Nie chodzi tutaj o stałe monitorowanie, ale raczej wspieranie, zainteresowanie i uważność. Bytom jest jednym z trzech miast w Polsce, gdzie miejscowe koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje ten program. Krąg Wsparcia mogą tworzyć członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, ale też przedstawiciele różnych instytucji. Dołączyć do niego może każdy. Z myślą o tych, którzy chcieliby zaangażować się w swoim lokalnym środowisku w stworzenie takiego kręgu wsparcia, przygotowane zostały materiały edukacyjne, które stanowią kompendium wiedzy na ten temat. Zeszyty edukacyjne są dostępne na stronie internetowej www.kregiwsparcia.pl, gdzie również można znaleźć wszystkie potrzebne informacje o projekcie.