Nowi proboszczowie

kc

|

Gość Gliwicki 23/2021

publikacja 10.06.2021 08:00

Kuria w Gliwicach 7 czerwca podała do wiadomości zmiany personalne wśród duchowieństwa diecezji.

▲	Zmiany wchodzą w życie 1 września br. ▲ Zmiany wchodzą w życie 1 września br.
Klaudia Cwołek /Foto Gość

W dziesięciu parafiach mianowano nowych proboszczów.