121 lat temu została poświęcona gliwicka katedra

Mira Fiutak Mira Fiutak

publikacja 16.05.2021 15:43

Biskup Jan Kopiec przewodniczył Mszy św. w rocznicę konsekracji kościoła katedralnego.

121 lat temu została poświęcona gliwicka katedra Mszy św.w katedrze przewodniczył bp Jan Kopiec. Katedra gliwicka

Dokładnie 16 maja 1900 r. odbyła się ta uroczystość, której przewodniczył biskup wrocławski kard. Georg Kopp. Tego dnia został poświęcony kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, który obecnie pełni funkcję katedry.

Dzisiejszej Mszy św. w intencji wszystkich parafian i diecezjan przewodniczył bp Kopiec. W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomniał zadanie, które Jezus powierzył w tym momencie apostołom - aby szli na cały świat i głosili Ewangelię.

121 lat temu została poświęcona gliwicka katedra   Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się 16 maja 1900 roku. Katedra gliwicka

- Idźcie i nauczajcie, jednak nie głoście swoich prawd, ale to, co Pan Bóg objawił. Do tego wielkiego zadania potrzebne jest godne miejsce, stąd zrodziła się idea, by wyznaczyć je wśród ludzkich zabudowań - wyjaśniał w kazaniu. - To konsekwencja i kontynuacja tego, co stało się na Górze Oliwnej, gdy Pan powiedział: "Ja odchodzę, ale będę z wami i wszystkimi waszymi następcami aż do końca świata". I my teraz zgromadzeni na świętej liturgii w katedrze gliwickiej możemy się cieszyć, że i do nas Pan skierował to słowo - dodał.

Kazanie bp. Jana Kopca:

Biskup gliwicki przypomniał starania poprzednich pokoleń o wybudowanie tej świątyni. Kamień węgielny położono 23 listopada 1896 r., a już dwa lata później prace zostały ukończone.

- Dla wielkich spraw powinny być wielkie dzieła. Pewnie tak też myśleli ci, którzy 121 lat temu cieszyli się, że udało się wybudować w Gliwicach drugi kościół dla wsparcia jedynej wówczas parafii pw. Wszystkich Świętych. Budowano ten kościół z radością, z zapałem, angażowali się bardzo liczni mieszańcy Gliwic, nawet spośród braci ewangelików. 16 maja 1900 r. ówczesny biskup wrocławski przemawiał tutaj z ogromną mocą. Zaznaczył, że od momentu, kiedy kościół oddaje się na służbę Bogu, to On powinien być w nim jedynym Panem. Człowiek może sobie trony stawiać w innych miejscach, ale nie tu, w konsekrowanej świątyni, namaszczonej olejem świętym - wspominał.

Biskup Kopiec podziękował też za obecną troskę o ten kościół, wyrażającą się m.in. w przeprowadzanych tu remontach. Wspomniał także o zaplanowanych pracach, które zmodernizują prezbiterium katedry.

121 lat temu została poświęcona gliwicka katedra   W związku z obostrzeniami epidemicznymi w Mszy św. może uczestniczyć ograniczona liczba wiernych. Katedra gliwicka