Ten medal jest też dla nich

Mira Fiutak

publikacja 22.04.2021 00:00

Krystyna Malicka odebrała odznaczenie „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za swoje 38-letnie zaangażowanie w parafii i diecezji.

	Podczas uroczystości: (od lewej) ks. Tomasz Brol, wikary parafii św. Andrzeja z Zabrzu, laureatka oraz jej współpracowniczka w dziełach misyjnych Łucja Kassner. Podczas uroczystości: (od lewej) ks. Tomasz Brol, wikary parafii św. Andrzeja z Zabrzu, laureatka oraz jej współpracowniczka w dziełach misyjnych Łucja Kassner.
Archiwum prywatne

W sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie 14 kwietnia odbyła się gala z wręczeniem wyróżnień 15 osobom, wspólnotom i instytucjom uhonorowanym za zasługi w dziele misyjnym. W uroczystości wzięli udział m.in. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, i bp Jan Piotrowski, przewodniczący kapituły medalu.

Medal przyznawany jest w czterech kategoriach. W tej edycji wpłynęło 125 zgłoszeń. Najwięcej, bo ponad 70, w kategorii „zasługi w dziele misyjnym”, w której uhonorowana została Krystyna Malicka z parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

– Jestem wdzięczna wszystkim współpracownikom animacji misyjnej, zarówno diecezjalnej, jak i parafialnej, bo bez nich nie byłabym w stanie czegokolwiek zrobić. Ten medal jest też dla nich – tych wszystkich świeckich, którzy przez tyle lat wspomagali misje poprzez animację w swoich środowiskach, w parafiach, poprzez modlitwę i ofiarę swoich cierpień czy ofiarę pieniężną – mówi laureatka.

Krystyna Malicka została doceniona za swoje 38-letnie zaangażowanie w animację misyjną – najpierw w diecezji opolskiej, a od 1992 roku w diecezji gliwickiej. Zbiera pieniądze na pomoc diecezjalnym misjonarzom, utrzymuje z nimi kontakt, a wcześniej wysyłała również paczki. Za tę działalność w czasie PRL-u była represjonowana przez SB. Organizuje spotkania misyjne, zajmowała się kształceniem animatorów misyjnych w diecezji, prowadzi koło misyjne w swojej parafii, jest także autorką artykułów do czasopism katolickich: „Gościa Niedzielnego” i „Misji Dzisiaj”.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” przyznaje od 2017 roku Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Kapituła obradowała we wrześniu ub. roku, ale ze względu na sytuację epidemiczną gala została przesunięta na następny rok. W tym roku przyznane zostały dodatkowe trzy nadzwyczajne wyróżnienia.