Zawierzenie młodzieży diecezji

kc

publikacja 05.04.2020 12:09

W Światowy Dzień Młodzieży, gdy co roku w katedrze gliwickiej gromadziła się młodzież, biskupi gliwiccy poświęcili ją Najświętszemu Sercu Jezusa i Sercu Maryi.

Zawierzenie młodzieży diecezji Modlitwę zawierzenia odczytał bp Andrzej Iwanecki. kc /TV Imperium

Poświęcenie młodzieży Diecezji Gliwickiej Najświętszemu Sercu Jezusa i Sercu Maryi

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Jako Biskupi Gliwiccy, pragniemy zawierzyć Ci życie wszystkich młodych diecezjan.

Spoglądamy na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błagamy:

- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół,
- przywróć wiarę wszystkim ochrzczonym naszej diecezji

- bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

- wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

- wspieraj pokornych i uciśnionych,

- uzdrawiaj chorych i grzeszników,

- podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

- i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, stojąc pod Twoim krzyżem,

widzimy w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości i błagamy
w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia:

- wspieraj dzieci, młodzież osoby starsze i najsłabszych,

- pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

- umacniaj rodziny, wzbudź w nich żywą wiarę i ducha przekazywania wartości swoim dzieciom,

- bądź światłem dla umierających,

- powitaj umarłych w swoim Królestwie,

- chroń nas od wszelkiego grzechu i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki, której oddajemy serca wszystkich młodych w naszych parafiach i dekanatach i diecezji, które od wieków są Twoje, prosimy dziś: przyjmij nasze zawierzenie. W świetle Twojego zmartwychwstania, poświęcamy się Twemu Przenajświętszym Sercu i oddajemy się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości. Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy: - w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają i odnów wszechświat i ludzkość całą. Amen.
 

Najświętsze Serce Jezusa- zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi-módl się za nami.

 

Zawierzenie młodzieży diecezji   Co roku w Niedzielę Palmową po południu te ławki w katedrze wypełniała młodzież z różnych stron diecezji. kc /TV Imperium