Katedra gliwicka. Pytania na czas pandemii

Klaudia Cwołek

publikacja 25.03.2020 19:52

- Co my dzisiaj zwiastujemy światu w takiej sytuacji? - pytał bp Jan Kopiec podczas Eucharystii w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Katedra gliwicka. Pytania na czas pandemii Bp Jan Kopiec. kc /TV Imperium

Podczas Eucharystii wspominano także obchodzony dziś Dzień Świętości Życia i 28. rocznicę powstania diecezji gliwickiej. W kazaniu bp Jan Kopiec nawiązał do wszystkich tych wydarzeń,  a odnosząc się do obecnej sytuacji epidemii powiedział m.in.:

- Pochylamy się w głębokiej czci przed zdarzeniami, których nie przenikniemy naszym umysłem. Bo jeżeli uznajemy, że losami naszymi zawsze kieruje Pan, to tak też z wiarą przyjmijmy i obecne nasze warunki. (...) Maryja też do końca wszystkiego nie rozumiała, ale nie dyktowała Bogu, co chciałaby od Niego usłyszeć. Natomiast z zadziwiającą odpowiedzialnością przyznała: »Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa« (Łk 1, 38).

Biskup gliwicki podał także kilka pytań do refleksji wobec trwającego zagrożenia:

  • Czy umiemy wczuć się w nasze reakcje, zwłaszcza teraz, w wymagającym czasie?
  • Co my dzisiaj zwiastujemy światu w takiej sytuacji?
  • Czy poszukujemy szczerze głębokiego uzasadnienia dla naszych postaw, czy też w naszym postępowaniu dajemy dowód braku empatii, niedojrzałości, stajemy daleko od rozsądku i poczucia odpowiedzialności?
  • Jak obecna trudna sytuacja, uwarunkowana pandemią, kieruje nas do objawienia prawdziwego naszego oblicza, pełnego otwartości na głos płynący z wysoka?

- Jestem przekonany, umiłowani w Chrystusie Panu, że na te pytania musimy sobie odpowiedzieć. Po to, by mieć czyste sumienia i rzeczywiście wprowadzać wiele wyciszenia i otwartości w przezwyciężenie obecnych trudności! Bowiem bez zrozumienia wyższych spraw, bez wewnętrznego zdyscyplinowania w utrzymaniu łączności z naszym Zbawicielem - niczego nie osiągniemy. Uwierzmy w to, że warto wsłuchać się w zwiastowane przez Pana dla nas najbardziej korzystne decyzje. Innej drogi nie ma. Złóżmy taki dar dojrzałości każdego z nas w rocznicę powstania naszej diecezji! Niech jej służba dla każdego z jej mieszkańców przynosi wspaniałe owoce. Przede wszystkim dojrzałości i odpowiedzialności za wiarę i za życie, które nam zostało powierzone – zachęcił.

Kazanie bp. Jana Kopca:

Katedra gliwicka. Pytania na czas pandemii   Eucharystia w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w katedrze gliwickiej. kc /TV Imperium

Koncelebrowana Eucharystia w katedrze sprawowana była w kilku intencjach, w tym za diecezję gliwicką, wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego i o ustanie szerzącej się epidemii, a także za zmarłego ks. Piotra Pawlukiewicza, cenionego duszpasterza i rekolekcjonisty, którego pogrzeb odbył się dziś w Warszawie.