Śląskie. Politechnika Śląska wprowadza nauczenie zdalne. Konto e-learningowe warunkiem zaliczenia

Marcin Iciek /Radio eM

publikacja 23.03.2020 11:40

Uczelnie naszego regionu przestawiają się na nauczanie zdalne. Na Politechnice Śląskiej zajęcia są prowadzone tylko za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Posiadanie konta e-learningowego na platformie i korzystanie z niego stało się warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia zajęć.

Śląskie. Politechnika Śląska wprowadza nauczenie zdalne. Konto e-learningowe warunkiem zaliczenia Otwarcie Centrum Nowych Technologii - nowego budynku Politechniki Śląskiej. Szymon Zmarlicki /Foto Gość

Co najmniej do 10 kwietnia polskie uczelnie zawiesiły nauczanie. Szkoły wyższe z naszego regionu deklarują, że utrzymują kontakt ze studentami poprzez platformy szkoleniowe.

O działaniach Politechniki Śląskiej powiedziała Radiu eM Jadwiga Witek, rzecznik uczelni:

W Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, jeden z tamtejszych studentów zdał ostatnio egzamin magisterski - poprzez wideoczat. Promotor, recenzent i student przebywali w swoich domach. Wyjaśnia Paulina Polko, rzecznik uczelni:

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej - pytani przez Radio eM - wskazują, że są gotowi również przeprowadzać egzaminy magisterskie w sposób zdalny.