Ich dom w Kościele

Mira Fiutak

|

Gość Gliwicki 10/2020

publikacja 05.03.2020 00:00

Nazwa „Młodzi na Progu” dobrze oddaje sytuację, bo to może ostatni moment na zaproszenie ich do środka, zanim odejdą na dobre. I pójdą w swoją stronę.

Integralną częścią programu są Rekolekcje Spotkania. Na zdjęciu weekend w Wiśle. Integralną częścią programu są Rekolekcje Spotkania. Na zdjęciu weekend w Wiśle.
Archiwum MNP

Rozmawiamy na trzy miesiące przed konferencją dla osób zaangażowanych w program „Młodzi na Progu” (MNP). Obecnie realizowany jest, w różnym zakresie, w 12 diecezjach. W niektórych jako jeden z oficjalnie obowiązujących programów, w innych na zasadzie zainteresowania poszczególnych parafii. Z programu korzystają księża w diecezji gliwickiej, gdzie powstał, a także w diecezjach tarnowskiej, bielsko-żywieckiej, warszawsko-praskiej, archidiecezjach częstochowskiej i katowickiej oraz pojedyncze parafie w archidiecezjach krakowskiej, łódzkiej i wrocławskiej a także w diecezjach zielonogórsko-gorzowskiej, radomskiej i rzeszowskiej.