Diecezja jest mu bardzo wdzięczna

Mira Fiutak

|

Gość Gliwicki 08/2020

publikacja 20.02.2020 00:00

Pierwszy biskup gliwicki, który 8 lutego obchodził swoje 85. urodziny, przewodniczył dziękczynnej modlitwie w katedrze.

▼	Po nabożeństwie jubilat przyjmował urodzinowe życzenia. ▼ Po nabożeństwie jubilat przyjmował urodzinowe życzenia.
Mira Fiutak /Foto Gość

Mszę św. z bp. Janem Wieczorkiem 16 lutego koncelebrowali arcybiskupi Wiktor Skworc i Damian Zimoń oraz bp Marek Szkudło z Katowic, biskupi Andrzej Czaja i Paweł Stobrawa z Opola, gliwiccy biskupi Jan Kopiec, Andrzej Iwanecki i Gerard Kusz oraz wielu księży.

– Dziś diecezja gliwicka gromadzi się w swej katedrze, by z wdzięcznością i radością otoczyć modlitwą pierwszego biskupa gliwickiego. Diecezja jest mu niezwykle wdzięczna za zbudowanie wszystkich potrzebnych fundamentów dla jej istnienia i działania – powiedział na rozpoczęcie bp Jan Kopiec.

W kazaniu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przypomniał życiorys jubilata, jego posługę jako biskupa najpierw w diecezji opolskiej, a następnie gliwickiej, gdzie „tworzył konieczne struktury i budował diecezjalną wspólnotę”. Zaznaczył, że przygotowując jubileuszową homilię, szukał klucza do pokazania syntezy życia i działania bp. Jana Wieczorka. – Adekwatną podpowiedzią jest hasło jego biskupiej posługi „Servire populo” – służyć ludowi, słowa wybrane przez biskupa Jana na progu tej drogi – zauważył. A zwracając się do jubilata, powiedział: – Bóg jeden wie, ile przez twoje kapłańskie serce przeszło ludzkich istnień, losów i powołań, poprzez towarzyszenie i duchową bliskość wobec powierzonych twojej pasterskiej trosce i miłości. Z wszystkimi dzieliłeś się wiarą, zawsze i wszędzie służyłeś ludowi, nie bacząc na zmęczenie, na ograniczone przecież ludzkie siły.

Na koniec życzenia w imieniu wszystkich zebranych złożył bp Andrzej Czaja, a bp Jan Wieczorek dziękował uczestnikom modlitwy oraz wszystkim, z którymi przez prawie 20 lat współpracował jako ordynariusz diecezji gliwickiej. – Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy mnie wspierali na drodze posługi kapłańskiej i biskupiej. To towarzyszenie jest wyrazem tego, jaką jesteśmy wspólnotą – powiedział. Następnie w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II przyjmował życzenia, do których ustawiła się długa kolejka.