J. Gowin: Ta uczelnia ma przemyślaną koncepcję, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki

mf /inf. prasowa

publikacja 25.11.2019 17:04

Wicepremier Jarosław Gowin był gościem nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki Śląskiej.

J. Gowin: Ta uczelnia ma przemyślaną koncepcję, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki Wicepremier Gowin i prof. Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska

Jego wizyta związana była z otrzymaniem przez Politechnikę Śląską statusu uczelni badawczej, co zostało ogłoszone 30 października. Wtedy poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza", którego celem było ich wyłonienie.

Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. W przypadku gliwickiej uczelni jest to 35 mln zł rocznie.

J. Gowin: Ta uczelnia ma przemyślaną koncepcję, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki   Nadzwyczajne posiedzenie Senatu uczelni w Centrum Edukacyjno-Kongresowym.

- To wielkie wyróżnienie, ale także ogromna szansa rozwoju. Status laureata tego konkursu wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe - powiedział podczas konferencji prasowej prof. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚ. - To także inny algorytm podziału subwencji, ukierunkowany bardziej na efekty działalności badawczej, ale także na doskonałość w zakresie kształcenia, na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz umiędzynarodowienie uczelni we wszystkich obszarach - zauważył.

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego J. Gowin podkreślił, że to wspaniała wiadomość dla całego śląskiego środowiska akademickiego, ale też ogromne wyzwanie dla uczelni. - Właśnie ta dziesiątka w światowych rankingach ma podjąć rywalizację z czołowymi uczelniami, na razie Europy, ale z czasem świata - stwierdził.

Podkreślił, że konkurs miał transparentny, ekspercki charakter i przebiegał w kilku etapach. - Politechnika Śląska wypadła naprawdę znakomicie, i to na każdym z etapów. Bardzo wysoko oceniono wniosek, potem prezentację przedstawioną przez rektora, wreszcie statut jako dokument, który rzeczywiście wyraża wolę zmian i doskonalenia się. Eksperci zwrócili uwagę na znakomity plan współpracy z biznesem. Politechnika Śląska spośród wszystkich polskich uczelni wyróżnia się bardzo przemyślaną koncepcją tego, jak wpływać na rozwój polskiej gospodarki. Bardzo wysoko eksperci ocenili też pomysł na szkoły doktorskie. Doktoranci będą kształceni we współpracy z instytutami badawczymi i innymi polskimi uczelniami. Ta koncepcja, bardzo interdyscyplinarna, nowoczesna, znalazła uznanie w oczach wybitnych uczonych - powiedział.

Po 7 latach nastąpi ocena tego, w jaki sposób uczelnie wywiązały się z podjętych zobowiązań. Wtedy dwie z tej dziesiątki odpadną, a w ich miejsce wejdą dwie nowe.

Rektor gliwickiej uczelni przypomniał, że jednym z kluczowych elementów konkursowych było zdefiniowanie priorytetowych obszarów badawczych. W przypadku PŚ były to: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; materiały przyszłości; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Tego dnia przed konferencją pasową uczelnia podpisała z przedstawicielami 14 firm porozumienie na temat powołania konsorcjum, którego celem jest utworzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych o nazwie pełnomocnik ds. czystości technicznej.