Gliwice. Silver Silesia, czyli konferencja i targi dla seniorów

Mira Fiutak

publikacja 08.10.2019 19:05

Ponad 300 osób uczestniczyło w Gliwicach w I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej.

Gliwice. Silver Silesia, czyli konferencja i targi dla seniorów Konferencja dla seniorów w gliwickiej hali Arena. Mira Fiutak /Foto Gość

W hali Arena Gliwice odbyła się dziś I Wojewódzka Konferencja Senioralna organizowana przez samorząd województwa śląskiego.

Do jutra będą trwały targi dla seniorów. Oba wydarzenia odbywają się pod hasłem „Silver Silesia”. Przygotowane z myślą o aktywnych osobach starszych i tych, które wymagają wsparcia.

Konferencja zgromadziła nie tylko seniorów, ale też ekspertów, naukowców i polityków. Przybliżyła sytuację demograficzną województwa, które jest społeczeństwem starzejącym się, a także wynikającą z tego strategię na najbliższe dziesięciolecia. Przedstawiono politykę senioralną i systemy wsparcia osób starszych w województwie i w Gliwicach.

Gliwice. Silver Silesia, czyli konferencja i targi dla seniorów   Otwarcie targów (od lewej) prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa i Izabela Domogała z Zarządu Województwa. Mira Fiutak /Foto Gość

Dr Mariusz Raczek, kierownik Referatu Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego śląskiego Urzędu Marszałkowskiego omówił zmiany demograficzne zachodzące w naszym województwie i prognozy na najbliższe 30 lat.

Dzisiaj w grupie powyżej 60. roku życia jest 1,2 mln osób, szacuje się, że w 2050 roku będzie ich 1,6 mln. Jako przykład podał Sosnowiec, gdzie odsetek tej grupy wiekowej ma wynieść 48 procent, czyli prawie połowę mieszkańców stanowić będą seniorzy. Te negatywne skutki procesów demograficznych, które zachodzą w województwie. dotyczą wszystkich mieszkańców. 

- Musimy zmierzać do aktywizacji sektora „srebrnej” gospodarki, polegającej na kreowaniu nowych produktów i usług kierowanych do osób starszych, a z drugiej strony na podnoszeniu ich aktywności w życiu społecznym i gospodarczym – stwierdził. Ten kierunek zmian wymaga jednak wprowadzenia działań systemowych.

Z kolei geriatra prof. Jan Szewieczek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zauważył, że w całej populacji seniorów będzie rosła grupa osób najstarszych. Za 30 lat w Polsce będzie 60 tysięcy stulatków, w 2010 było ich od 2 do 3 tysięcy.

To również wymaga podejścia systemowego, skoordynowania opieki medyczno-pielęgniarskiej i społecznej, które dzisiaj działają osobno.

A także wsparcia opieki w medyczno-pielęgniarskiej w domu, co znacznie odciążyłoby szpitale, gdzie ta opieka jest też najdroższa. Osoby w starszym wieku borykają się z wieloma schorzeniami - somatycznymi, neurologicznymi i psychicznymi. W dodatku o tych ostatnich bardzo mało się mówi.

Gliwice. Silver Silesia, czyli konferencja i targi dla seniorów   Dwudniowe targi dla seniorów. Mira Fiutak /Foto Gość

- Mamy tu do czynienia ze współistnieniem wielu zespołów chorobowych. Nie jest to prosta suma chorób, ale nowa jakość. Założenie, że przedmiotem naszego działania jest pojedyncza choroba jest błędne - powiedział geriatra. - Nie wystarczy rozpoznanie choroby, potrzebna jest całościowa ocena geriatryczna, która uwzględnia nie tylko schorzenia somatyczne, ale stan psychiczny, czynnościowy, środowisko domowe pacjenta. Tym właśnie zajmuje się geriatra - powiedział, dodając, że to dziedzina w naszym systemie ochrony zdrowia kompletnie niedofinansowana.

Podkreślił, że chociaż na jakość starzenia się mają wpływ uwarunkowania genetyczne, ale w znacznie większym stopniu decyduje o tym styl życia. I tutaj jest wielkie pole do działania w podejściu do prowadzonej polityki senioralnej.

W ramach konferencji odbyły się też dwa panele tematyczne: senior aktywny i senior wymagający wsparcia.

Jutro kolejny dzień targów dla seniorów, stoiska będą czynne od 10.00 do 16.00. Wstęp jest bezpłatny.