Święta Barbara z Tarnowskich Gór

Barbara Węglarska

dodane 14.08.2019 22:27

Wyjątkowe wydarzenie poświęcone św. Barbarze w zabytkowym kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To właśnie w Mieście Gwarków narodził się kult patronki górników i dobrej śmierci.

Święta Barbara z Tarnowskich Gór Wizerunki św. Barbary podczas wydarzenia. Barbara Węglarska

Uroczysta prezentacja książki prof. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz i śp. ks. prof. Jana Góreckiego pt. "Prześwietne Bractwo Barbary Świętej - na Górach Tarnowskich fundowane 15 Augusta 1747 r. Fotokopie pierwodruku modlitewnika, uwspółcześniona wersja zapisu, komentarze. Dzieje kultu św. Barbary" odbyła się w środę w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

Spotkanie rozpoczęło się uruchomieniem Dzwonu Gwarków. Ten kiedyś wzywał górników do pracy. Następnie autorka omówiła swoje dzieło i przedstawiła historię kultu św. Barbary w Srebrnym Mieście. Ks. dr Stanisław Durczok przybliżył także postać współautora książki, śp. ks. prof. Jana Góreckiego.

Z kolei pracownicy Muzeum w Tarnowskich Górach opisywali kaplicę św. Barbary we wspominanej świątyni i podkreślali niepowtarzalność jej tarnogórskiego wizerunku.

Na spotkaniu byli obecni także burmistrz miasta Arkadiusz Czech oraz proboszcz parafii ks. Piotr Kalka.

Święta Barbara z Tarnowskich Gór   Okazja do zwiedzenia z przewodnikiem kaplicy św. Barbary. Barbara Węglarska

Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze przedstawianej książki oraz modlitewnik Bractwa Świętej Barbary. Pokazana została także księga Bractwa, a nawet zachęcono uczestników do włączenia się w jego szeregi.

Warunkiem jest odmówienie pięć razy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Przemówienia przeplatane były utworami m.in. J.S. Bacha granymi na organach przez Bartłomieja Kwiatkowskiego.

Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.