Rekolekcje przy Arce Przymierza

Klaudia Cwołek

|

Gość Gliwicki 31/2019

publikacja 01.08.2019 00:00

Dziesięć przykazań w dziesięć dni – Dzieci Maryi zgłębiały przesłanie wyryte przed wiekami na dwóch kamiennych tablicach.

▲	Podczas Eucharystii w święto Marii Magdaleny.  ▲ Podczas Eucharystii w święto Marii Magdaleny.
zdjęcia Klaudia Cwołek /Foto Gość

To jest podstawa życia chrześcijańskiego, bo ludzie nas rozpoznają po tym, czy żyjemy zgodnie z Dekalogiem. Wypełniając przykazania, świadczymy o naszej przynależności do Boga i Kościoła – mówi ks. Marek Mania.

– Dlatego chcemy, żeby dzieci dobrze rozumiały Boże przykazania, by nie traktowały ich jako uciemiężenia, ale jako łaskę i wskazanie. Pan Bóg dał nam życie, zależy Mu, żeby ono było szczęśliwe – i daje nam na to receptę. Ksiądz Marek Mania jest asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Razem z nim rekolekcje prowadziły animatorki Dzieci Maryi z Kariną Brylok na czele oraz klerycy seminarium. Każdego dnia uczestnicy przerabiali jedno przykazanie, a na koniec – jako podsumowanie – przykazanie miłości Boga i bliźniego.

– Pierwszego dnia mieliśmy wprowadzenie Arki Przymierza, którą wypożyczył nam ks. Joachim Koza, wikary z Bytomia. Jest ona zrobiona według biblijnych rozmiarów, w niej przechowywane są kamienne tablice Dekalogu. Dzieci poznały historię Mojżesza i z uroczystym śpiewem arka została wprowadzona do środka, a potem towarzyszyła nam przez całe rekolekcje – wyjaśnia Karina Brylok.

Jedna z uczestniczek, 11-letnia Oliwia, która uczestniczyła w rekolekcjach już drugi raz, mówi: – W tamtym roku spodobało mi się, bo byli bardzo fajni ludzie i kadra, wszyscy się lubili. Na przykład, gdy coś się stanie, wszyscy chcą ci pomóc. Nie ma nudy, zawsze się coś robi. Polecam wszystkim, żeby tu przyjechali, i dobrze by było, żeby więcej dzieci było mariankami. W Kokotku dzieci miały bardzo dobrze zorganizowany czas z codzienną Eucharystią i regularnymi modlitwami. Oprócz spotkań i zadań formacyjnych było dużo zajęć rekreacyjnych i nauki nowych umiejętności.

W planie znalazły się też dwie wycieczki – pielgrzymki: do sanktuarium w Leśniowie i seminarium duchownego w Opolu. W święto Marii Magdaleny, 22 lipca, grupę odwiedził bp Andrzej Iwanecki. Podczas Eucharystii w tym dniu dziewczęta odnowiły swoje przyrzeczenia, które tradycyjnie składają w swoich parafiach w grudniu, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzieci spotkały się także z oblatem o. Tomaszem Maniurą, duszpasterzem młodzieży i dyrektorem ośrodka, który opowiadał o wyprawach rowerowych NINIWA Team do różnych krajów. Miały też zajęcia z policjantami i strażakami o zasadach bezpieczeństwa. W rekolekcjach wzięło udział prawie 30 dziewcząt i czterech chłopców – ministrantów.

Uczestniczki z klas II–VII szkoły podstawowej były z siedmiu parafii diecezji, głównie z Tarnowskich Gór, ale także ze Świerklańca, Rusinowic i Lisowa. To były już drugie diecezjalne rekolekcje dla Dzieci Maryi w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku. W zeszłym roku tematem była modlitwa „Ojcze nasz”. Jaki motyw przewodni będzie w przyszłym roku – na razie nie wiadomo. Ale termin (od 28 czerwca do 5 lipca) jest już zarezerwowany.