Koniec roku szkolnego muzyków kościelnych

mf /inf. prasowa

publikacja 23.06.2019 13:46

W diecezjalnych szkołach dla muzyków kościelnych zakończył się kolejny rok nauki. Uroczystości przewodniczył ks. Bogdan Kicinger, wieloletni nauczyciel muzyków w diecezji.

Koniec roku szkolnego muzyków kościelnych Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach. Maciej Łoś

W kościele św. Alberta Wielkiego i siedzibie Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej odbyło się spotkanie kończące rok szkolny.

Mszy św. przewodniczył ks. Bogdan Kicinger, wieloletni duszpasterz opolskiego i gliwickiego studium, który kończy działalność nauczycielską. Z tej okazji list gratulacyjny bp. Jana Kopca, nieobecnego na uroczystości z powodu choroby, odczytał ks. Bernard Koj, ekonom gliwickiej kurii.

„Przez wiele lat Ksiądz Prałat współtworzył muzyczny pejzaż Kościoła gliwickiego. Pokolenia muzyków kościelnych korzystały z Księdza wiedzy, doświadczenia i wrażliwości, by następnie służyć ludowi Bożemu gromadzącemu się na sprawowaniu liturgii. Składam Księdzu Prałatowi najszczersze wyrazy wdzięczności za długoletnią pracę na rzecz kształcenia muzyków kościelnych w diecezji gliwickiej oraz za zasługi związane z powstaniem i rozwojem gliwickich ośrodków muzyki kościelnej. Ta praca jeszcze długo będzie wydawała owoce” – napisał w liście biskup gliwicki.

Koniec roku szkolnego muzyków kościelnych   Ks. Bogdan Kicinger przyjmuje podziękowania za wieloletnią pracę. Maciej Łoś

W czasie uroczystości w kościele ks. Bogdan Kicinger pobłogosławił siedmiu absolwentów szkoły do posługi muzyka kościelnego.

Dr Mariola Brzoska, dyrektor DSM II stopnia i SMK w Gliwicach, podsumowała miniony rok, przypominając sukcesy uczniów obu placówek. W tym czasie nastąpiła też zmiana nazwy jednej z nich, jej uczniowie rozpoczęli naukę w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej, a zakończyli w Diecezjalnej Szkole Muzycznej. Zmienił się również jej status, jest teraz szkołą publiczną. Pierwszy rocznik jej absolwentów przygotował program artystyczny na zakończenie roku.

SMK działa od 1996 roku, a DSO (obecnie DSM), która ma uprawnienia szkoły państwowej, powstała w 2002 roku. Obie, chociaż w różnym zakresie, przygotowują do pracy organisty kościelnego.