Kościół niezniszczalny

prze, msp

|

Gość Gliwicki 22/2019

dodane 30.05.2019 00:00

Wyraźnie więcej mężczyzn niż w zeszłym roku zjawiło się w Dzień Matki w Piekarach Śląskich.

26 maja 2019 r. 26 maja 2019 r.
Henryk Przondziono /Foto Gość

Homilię wygłosił do nich arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski. Ponieważ cała Polska – ludzie wierzący i niewierzący – jest wstrząśnięta z powodu grzechów popełnionych przez niektórych księży, metropolita krakowski poruszył i ten temat.

Kłamliwe uogólnienia

– Zważywszy na pewne obiektywne fakty, wszyscy czujemy się zawstydzeni i upokorzeni z powodu postępowania tych osób duchownych, które sprzeniewierzyły się swemu kapłańskiemu lub zakonnemu powołaniu. Jednakże mówienie, że cały Kościół jest zły, jest po prostu nieprawdą... – powiedział abp Jędraszewski. W tym momencie tysiące mężczyzn, którzy go słuchali, przerwało mu długimi oklaskami. – A przez to wielką krzywdą wyrządzaną ogromnej większości wspaniałych i gorliwych kapłanów – dokończył zdanie metropolita krakowski. Mężczyźni znów zaczęli klaskać. I bili brawo jeszcze kilkakrotnie. Ta reakcja mężczyzn była, jak się później okazało, bardzo ważna dla wielu księży. Komentowali po zakończeniu Mszy św., że oklaski w tym miejscu homilii bardzo ich wzruszyły.

– Ojciec Święty emeryt Benedykt XVI pisze nawet, że takie kłamliwe uogólnianie jest dziełem złego ducha – kontynuował tymczasem abp Jędraszewski. Wskazywał, że obiektywnie i bezstronnie rzecz biorąc, w Kościele dzieje się bardzo wiele dobra. I znów zacytował Benedykta XVI: – Jest tak przede wszystkim dlatego, że „Kościół Boży także dzisiaj jest właśnie narzędziem, za pomocą którego Bóg nas zbawia. Bardzo ważne jest przeciwstawianie kłamstwom i półprawdom diabła pełnej prawdy: Tak, w Kościele jest grzech i zło. Ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny” – stwierdził. Dodał, że dla Chrystusa Kościół jest Oblubienicą, natomiast dla nas – matką. – To on dał nam łaskę wiary. To on uczy nas wzrastania w miłości do Boga i do bliźniego. To on umacnia w nas nadzieję znalezienia się ostatecznie i na wieczność całą w niebiańskim Jeruzalem. To wszystko sprawia, że o Kościele winniśmy myśleć ze czcią: właśnie tak, jak o Matce, mimo że jest on złożony także z ludzi grzesznych – powiedział. Przypomniał dawną prawdę: „O matce nigdy źle”. – Natomiast o jej dzieciach, gdy trzeba, trudną i bolesną prawdę należy odsłaniać – podkreślił. Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Abp Skworc, przedstawiając go, powiedział o nim, że jest wiernym fanem SCC Napoli i zna Arkadiusza Milika... Nuncjusz przyznał, że jest wzruszony tym, co zobaczył w Piekarach. – Tylu mężczyzn jak tu jeszcze nigdy nie widziałem – stwierdził.

Arcybiskup Wiktor Skworc dziękował szczególnie tym mężczyznom, którzy swoim przykładem uczą następne pokolenia pielgrzymowania do Matki Bożej Piekarskiej. – A wszyscy uczmy się rodzinnego świętowania, przeżywania niedzieli. W tym dniu trzeba „pamiętać o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa”; trzeba umacniać więzi z najbliższymi, którzy na różne sposoby zbyt szybko odchodzą; trzeba wyrywać się z kieratu codzienności ku światłu Bożej prawdy i miłości – powiedział.

Z Teksasu do Piekar

50 Ślązaków na tegoroczną pielgrzymkę do Piekar... przyleciało samolotem z Teksasu. To potomkowie ludzi, którzy wyemigrowali ze Śląska ponad 150 lat temu. Ich przodkowie założyli pierwsze polskie osady w Ameryce, w tym miejscowość Panna Maria. Niektórzy z teksańskich Ślązaków do dziś „rzondzom”, czyli mówią XIX-wieczną gwarą opolską. Dodali do niej tylko nowe słowa, np. na samochód mówią „kara”, a na samolot „furgacz”. – Ci starsi poumierali i jo ni mom z kim rzondzić. Jeszcze yno jo, moje dwa braty i siostra, co jeszcze rzondzom – powiedział nam jeden z „naszych” z Teksasu, 70-letni Ernest Rakowitz, emerytowany elektryk z San Antonio. – Mom czworo dzieci, ale one już nie rzondzom, już yno po angielsku. Moja żona też nie rzondzi, bo ona jest Nederlanden – dodał.

Potomkowie Ślązaków z Ameryki przyjechali na Śląsk ze swoim duszpasterzem, ks. Franciszkiem Kurzajem rodem ze Sławięcic. Oprócz udziału w pielgrzymce w Piekarach zwiedzali południową Polskę i szukali na Śląsku śladów po swoich przodkach.