Nie chcemy niczego udawać

Klaudia Cwołek

|

Gość Gliwicki 5/2019

publikacja 31.01.2019 00:00

– Chciałbym, żebyśmy poczuli się dziś razem dobrze, w jedności, bo stajemy jako Kościół Jezusa Chrystusa, stajemy ponad podziałami – mówił ks. Andrzej Wójcik, proboszcz parafii ewangelicko--augsburskiej w Gliwicach.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania ekumenicznego. W środku pierwszego rzędu bp Jan Kopiec, który wygłosił kazanie, i gospodarz nabożeństwa ks. Andrzej Wójcik. Wspólne zdjęcie uczestników spotkania ekumenicznego. W środku pierwszego rzędu bp Jan Kopiec, który wygłosił kazanie, i gospodarz nabożeństwa ks. Andrzej Wójcik.
Klaudia Cwołek /Foto Gość

W ewangelickim kościele Zbawiciela w Gliwicach 20 sty- cznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem duchownych różnych wyznań, zorganizowane z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obecni byli przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-metodystycznego, zielonoświątkowego oraz gospoda- rze, czyli wspólnota parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego. – Nie chcemy niczego udawać. Dlatego to dzisiejsze nabożeństwo jest komunijne, tak jak to jest zazwyczaj u nas w niedzielę – mówił na wstępie ks. proboszcz Andrzej Wójcik.

– Modlimy się o jedność i akurat ten moment w nabożeństwie, mimo że jest bardzo pojednawczy, nie jest jeszcze jednością. Możemy udawać, że tego nie ma, ale możemy też dzisiaj głęboko zastanowić się – jak to się szumnie mówi – nad gościnnością eucharystyczną, która nie jest wypracowana pomiędzy Kościołami, i to różnych denominacji – i nie myślę tylko o Kościele rzymskokatolickim i ewangelicko-augsburskim. W ten sposób wszyscy mieli okazję uczestniczyć w tradycyjnym nabożeństwie ewangelików, z Komunią, która jest u nich rozumiana inaczej niż w Kościele katolickim. – Chciałbym, żebyśmy poczuli się dziś razem dobrze, w jedności, bo stajemy jako Kościół Jezusa Chrystusa, stajemy ponad podziałami i chcemy dać świadectwo modlitwie o jedność i szacunek do drugiego człowieka, bez względu na przynależność religijną, rasową, czy jakąkolwiek inną – podkreślił także ks. Wójcik.

Hasło: Dąż do sprawiedliwości

Do wygłoszenia kazania podczas nabożeństwa poproszony został bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej Kościoła katolickiego, w którym odnosząc się do słowa Bożego, mówił o jedności, poszukiwaniu dobra i pracy nad własną dojrzałością. Nawiązał m.in. do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Dąż do sprawiedliwości”, zaczerpniętego z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 16,20). – Nigdy nie będziemy zwolnieni z tego ważnego angażowania się. To do nas skierowane zostało owo wyzwanie. Bowiem Pan jest miłosierny, ale my też musimy okazać się pojętnymi uczniami – zauważył.

W czasie żałoby

Ks. Andrzej Wójcik w trakcie nabożeństwa odniósł się do żałoby narodowej po śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, i odczytał poświęcony tej tragedii list biskupa swojego Kościoła. Polska Rada Ekumeniczna wystosowała specjalny apel, w którym prosiła, żeby zbiórkę podczas nabożeństw przekazać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Taka zachęta znalazła się także w tym liście. Na zakończenie nabożeństwa przy wyjściu można było złożyć dobrowolną ofiarę. Natomiast w księdze kondolencyjnej, wyłożonej w Willi Caro, ks. Wójcik wraz z wikarym wpisał słowa Psalmu 34 w przekładzie Biblii ekumenicznej: „Szukaj pokoju i dąż do niego”, które są hasłem na ten rok w Kościele ewangelicko-augsburskim.