Będzie naszym pośrednikiem

sz, kc

|

Gość Gliwicki 5/2019

dodane 31.01.2019 00:00

Wieloletniego proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach pożegnały tłumy wiernych.

Wojskowa asysta honorowa  przy trumnie zmarłego kapłana. Wojskowa asysta honorowa przy trumnie zmarłego kapłana.
Szymon Zmarlicki /Foto Gość

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele, gdzie ks. prałat Zygmunt Trocha przez 30 lat był proboszczem i gdzie pozostał również po przejściu na emeryturę. Mszę pogrzebową sprawowali biskup gliwicki Jan Kopiec, pochodzący z Tarnowskich Gór biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk oraz dziesiątki kapłanów, którzy pamiętają zmarłego z jego duszpasterskiej pracy. W kościele zgromadziły się też tłumy tarnogórzan wdzięcznych za jego wieloletnie posługiwanie. W pogrzebie uczestniczyła wojskowa asysta honorowa oraz liczne poczty sztandarowe.

Pozostaje jego dobro

Żegnając ks. Trochę, bp Jan Kopiec podkreślił, że „w wymiarze kapłańskiego życia biografia ks. Zygmunta bardzo pięknie ilustruje wielką historię naszego górnośląskiego Kościoła” – najpierw w diecezji katowickiej, a następnie w nowo utworzonej diecezji gliwickiej.

– Pamiętajmy o nim, a zwłaszcza kiedy będziemy czasem w trudniejszych sytuacjach, przypomnijmy sobie, że warto wzywać pośrednictwa tych, którzy pomagali nam kiedyś w znalezieniu najlepszych rozwiązań. Niech to będzie wielkim dziełem i wielkim owocem ks. Zygmunta – powiedział w homilii. Podczas Mszy bp Adam Wodarczyk odczytał list metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca. Również sam – jak podkreślił, „przede wszystkim jako tarnogórzanin” – oraz w imieniu całego pokolenia dziękował za jego zaangażowanie i wspominał spowiedzi u ks. Trochy, dla których przychodził ze swojej rodzinnej kamiliańskiej parafii do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. – Ksiądz prałat Zygmunt był ważnym znakiem trwałości. Dziękujemy mu za tę wspólnotę Kościoła nie tylko w tej parafii, ale i w tym mieście, bo wielu taki mądry, pełen Bożego pokoju sposób przeżywania wiary odpowiadał. Pozostaje jego dobro i ta duchowa, głęboka więź z Bogiem, która jest obecna w naszych sercach przez świadectwo jego życia – mówił bp Wodarczyk. Za „ponad 40-letnią obecność, za posługę ojcowską, pasterską i kapłańską, za każde słowo, gest i uśmiech” dziękował obecny proboszcz parafii ks. Piotr Kalka. – Jako kapłanowi dziękujemy przede wszystkim za sprawowanie sakramentów i głoszenie słowa Bożego. W tym po prostu nie da się księdza w żaden sposób zastąpić. Trudno wyliczyć, ile razy ksiądz prałat szeptał do ucha naszym parafianom: „Ja odpuszczam tobie grzechy” – powiedział. Wyraził też wdzięczność za „społeczne i wolnościowe zaangażowanie”.

W służbie Solidarności

Ksiądz Zygmunt Trocha urodził się 9 września 1935 roku w Brzezince, święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku w Katowicach. W tym roku obchodziłby 60-lecie kapłaństwa, na które bardzo się cieszył. Był wikarym w parafach NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Rudzie Śląskiej-Wirku, św. Klemensa w Ustroniu. Później został administratorem i proboszczem parafii w Strzybnicy, a po niej administratorem i od 1976 roku aż do przejścia na emeryturę w 2006 roku – proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Pełnił także funkcje dziekana dekanatu tarnogórskiego, dekanalnego duszpasterza rodzin, był również członkiem Rady Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Wydziału Duszpasterskiego gliwickiej kurii. – Najtrudniejszy był okres Solidarności, a potem stanu wojennego – mówił „Gościowi Gliwickiemu” w 2002 roku, opisując parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła. – To był czas bardzo wytężonej pracy. U nas działało centrum, które przyjmowało dary z Zachodu dla wszystkich dekanatów północnych (wtedy diecezji katowickiej – przyp. red.). Sami je segregowaliśmy i przekazywaliśmy dalej. Później przez kilka lat w naszym domu parafialnym organizowaliśmy kolonie dla dzieci osób internowanych – opowiadał.

W sierpniu ubiegłego roku ks. Trocha odebrał pamiątkową statuetkę „Symbol wdzięczności w służbie tarnogórskiej Solidarności” podczas obchodów 38. rocznicy wybuchu strajku w fabryce FAZOS.

Ksiądz prałat Zygmunt Trocha zmarł 17 stycznia w szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Został pochowany w grobowcu kapłanów na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach.