Kawiarenka i krąg w jednym miejscu

kc

|

Gość Gliwicki 1/2019

publikacja 03.01.2019 00:00

W nowym roku kontynuowane będą dwa cykle spotkań, rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców i dostarczające wiedzę przydatną w codziennym życiu.

▲	Uczestników będzie gościła szkoła „Pod Skrzydłami” w Zabrzu-Mikulczycach. ▲ Uczestników będzie gościła szkoła „Pod Skrzydłami” w Zabrzu-Mikulczycach.
Mira Fiutak /Foto Gość

Chodzi o warsztaty „Rodzinny krąg bliskości” i spotkania w ramach „Kawiarenki dla rodziców”. Odbywać się one będą w Zabrzu-Mikulczycach w budynku szkoły „Pod Skrzydłami”. Wspólnym mottem jest założenie „Nie pouczamy, ale wspieramy”. Podczas warsztatów zapewniona jest opieka dla dzieci.

Na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Odbędą się one w dwóch terminach do wyboru (od 26 lutego do 30 kwietnia i od 17 września do 19 listopada, w każdy wtorek od 17.00 do 19.30). Prowadzić je będzie Paweł Pienkiewicz, psycholog, terapeuta. Celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych i budowania prawidłowych więzi z dzieckiem.

„Kawiarenka” ma podobny cel i zrodziła się jako kontynuacja warsztatów, ale nie trzeba uczestniczyć w całym cyklu, można przyjść na dowolne spotkanie, które trwa zawsze od 18.00 do 20.00. Po nim jest możliwość indywidualnej konsultacji rodziców z prelegentem. Tematyka jest bardzo zróżnicowana, dotyczy problemów relacji, zdrowia, trudności wychowawczych. Pierwsze spotkanie, poświęcone bólom przeciążeniowym kręgosłupa, odbędzie się 23 stycznia. Poprowadzi je Jolanta Nowicka, kierownik Pracowni Rehabilitacji Ruchowej i Fizykoterapii. Kolejne – 6 lutego – dotyczyć będzie towarzyszenia dzieciom w ich rozwoju seksualnym, a poprowadzi je Iwona Kuchta, doradca życia rodzinnego i katechetka.

Wszystkie tematy i potrzebne informacje znajdują się na betlehem.pl. Udział w warsztatach i „Kawiarence” jest bezpłatny, dofinansowuje je Urząd Miasta Zabrze.